Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Sindikat TEHNOS (o nama ili tko smo, što smo)
 
   Prva podružnica sindikata TEHNOS osnovana je 18. rujna 1990. godine u pogonu Termoelektrana-toplana (TE-TO) u Zagrebu, a njen predsjednik bio je Dominik Cerovec. Neposredno iza tog događaja uslijedilo je osnivanje podružnica po HEP-ovim pogonima duž HVATSKE. Utemeljiteljska skupština sindikata TEHNOS održana je 5.lipnja 1991. godine u Zagrebu.

  Za prvog predsjednika TEHNOS-a izabran je Miljenko Prugovečki koji je ostao na čelu TEHNOS-a do svibnja 2006. godine. Nakon njega, do svibnja 2009. godine na čelu sindikata bio je Matko Utrobičić. Od tada sve do danas predsjednik TEHNOS-a je Denis Geto, dispečer u Nacionalnom dispečerskom centru. Od tri najveća HEP-ova sindikata jedino TEHNOS nema profesionalaca na HEP-ovoj plaći, niti ikakvih drugih materijalnih pogodnosti. Naše vodstvo i povjerenici sindikalni posao rade potpuno volonterski, ne iz materijalne koristi, već s ljubavlju i ponosom. Zato i jeste TEHNOS svojih članova PONOS!

  Ideja o sindikatu TEHNOS začela se u glavama ljudi, dugogodišnjih pogonaša, koji su smatrali da pogonsko osoblje mora jasnije promicati svoje interese. Ocijenili su da će to najlakše ostvariti kroz poseban sindikat. Smjenski radnici čine prvu liniju pogonskog osoblja koje živi 24 sata s HEP-ovim pogonima i među prvima se susreću s problemima koji se tamo pojavljuju. Zato je u samom početku TEHNOS i prepoznat kao sindikat koji će štititi i promicati interese smjenskog osoblja.

  Ne zaboravimo da je početkom 1990. godine jedini dodatak koji je smjensko osoblje ostvarivalo bio dodatak za noćni rad u iznosu od 20 % i normalno uvećana nadnica za rad na praznik. O plaćanju dodatka za rad u drugoj smjeni, subotom i nedjeljom nije bilo ni govora. U međuvremenu, 1996. godine došlo je poslije dugotrajnih pregovora do potpisivanja prvog kolektivnog ugovora kojemu je TEHNOS dao izuzetan doprinos.

  TEHNOS je te 1996. godine na međusindikalni odbor donio radni materijal prvog kolektivnog ugovora po kojemu je napravljen zajednički prijedlog sindikata s kojim se išlo za pregovarački stol sa poslodavcem. Ilustracije radi, sindikalni prijedlog KU-a sadržavao je oko 200 članaka, dok je poslodavac došao sa prijedlogom od 30-tak članaka. Na kraju pregovora došlo se do teksta od blizu 120 članaka. Taj kolektivni ugovor tada je bio možda i najbolji u Hrvatskoj, a njime je problematika dodataka za rad u smjenama riješena kao nigdje u Hrvatskoj, a vjerojatno i daleko šire.

  Tijekom vremena sve više uviđamo da kolektivnim ugovorom nisu nikako riješeni problemi koji pogađaju ostalo tehničko osoblje, posebno pogonaše i neposredne izvršioce na poslovima remonta postrojenja i dnevnog održavanja. Tu se prvenstveno misli na vrednovanja otežanih uvjeta rada, redovnog plaćanja prekovremenog rada te pripravnosti kod kuće. Također, očita je nelogičnost u tipizaciji i vrednovanju radnih mjesta te nepostojanju kriterija za napredovanje i nagrađivanje, što dovodi do pada motivacije svih radnika, a naročito onih koji su nosioci poslova. Na sve ove probleme TEHNOS je na vrijeme reagirao i prijedlozima rješenja izlazio na kolektivne pregovore. TEHNOS je ujedno i jedini sindikat koji je izrađivao prijedloge kolektivnog ugovora, dok su drugi sindikati uvijek čekali prijedlog poslodavca. Na žalost, u svim nastojanjima često smo bili usamljeni jer iza tih prijedloga nije stajao kompletan pregovarački odbor sindikata. Zbog te činjenice, kao i zbog ignorantskog ponašanja poslodavca prema problemu otežanih uvjeta rada kojeg smo mi tretirali životnim, važnim i ne financijski toliko teškim, TEHNOS nije potpisao niti jedan kolektivni ugovor u razdoblju od 1999. do 2008. godine. Dva puta smo poslije kraha kolektivnih pregovora najavljivali provedbu štrajka. U postupcima mirenja dolazili smo do dogovora s Upravom i rješenja koja su zadovoljavala naše zahtjeve, ali je poslije poslodavac ignorirao vlastite potpisane obveze. Prije puno godina progovorili smo o nekim suštinskim problemima HEP-a, poput nekontroliranog uvođenja vanjskih izvođača, manjka operativnih radnika i uništavanja struke u HEP-u, prekomjernog stranačkog kadroviranja, potrebe da tipizacija i vrednovanje poslova bude sastavni dio kolektivnog ugovora. O borbi protiv privatizacije da ne govorimo. Tada nismo imali pomoć drugih sindikata, već smo zbog toga povremeno bili čak i predmet njihove sprdnje, da bi danas ti isti na sav glas iznosili te iste probleme.

  Poslodavac i dva veća sindikata jedva su dočekali donošenje tzv. Zakona o reprezentativnosti, jer su se riješili TEHNOS-a u kolektivnim pregovorima 2012./2013. i odmah potpisali lošiji kolektivni ugovor. Potpuno je neshvatljivo ponašanje tzv. reprezentativnih sindikata koji već više od desetljeća ne dozvoljavaju TEHNOS-u sudjelovanje u kolektivnim pregovorima, iako TEHNOS nikada nije smetao, već štoviše, unosio je znatnu kvalitetu i snagu pregovaračkom odboru sindikata.

  Nakon cijelog desetljeća kolektivnog pregovaranja bez TEHNOS-a, bahatost, nesposobnost, sindikalno žutilo ili sve zajedno, dolazi na naplatu u obliku 25% pada prosječne plaće u HEP grupi u odnosu na hrvatski prosjek. 2023. godina ostat će zapamćena po tome što se zbog niskih plaća na deficitarna radna mjesta u HEP-u više nitko ne želi zaposliti, što je galopirajuća inflacija većinu radnika HEP-a potpuno osiromašila te što se zbog neodgovarajuće borbe sindikata radnici masovno iščlanjuju čime se zadaje dodatan udarac sindikalnom pokretu u HEP-u.

  TEHNOS je i u ovako teškim uvjetima uporan, spreman na rad bilo koje vrste, ako treba i organiziranje prosvjeda i industrijskih akcija, što je dokazao i prilikom zadnjih izmjena Zakona o radu te prilikom provođenja inicijative za dostojno i povećano vrednovanje rada u HEP grupi. TEHNOS će zauvijek stojati na pravcu istinske borbe za interese pogonskog osoblja, struke, svih onih koji nose tehnološki proces i stvaraju dohodak poduzeća. Pri tome ne zanemarujemo niti jednu struku niti bilo kojeg radnika. Štoviše, TEHNOS je odavno prestao biti sindikat samo smjenskih radnika. Iako je još uvijek dominantnih 50% članstva u HEP-Proizvodnji, članstvo se vremenom proširilo na sve struke i sva bitna društva, od HEP-ODS-a, HOPS-a, HEP-Trgovine, HEP-Toplinarstva, HEP-Plina, HEP Elektre i HEP-Opskrbe. Posebno smo ponosni što TEHNOS kao nekada isključivo muški sindikat, danas u članstvo privlači sve više žena, s rastućim trendom.

  Široka lepeza članstva u simbiozi sa snagom koju čine skupine radnika kojima TEHNOS kontrolira mnoga smjenska, monterska i inženjerska radna mjesta, garancija su svjetle budućnosti za TEHNOS, a time i prava svih radnika. Sigurno je da će za ostvarenje ciljeva trebati i neke nove strategije u skladu s aktualnim trenutkom u HEP-u, međusindikalnim odnosima i ukupnim stanjem u našem društvu.
  Kontakt:
  TEHNOS - Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede
  Ulica grada Vukovara 37
  10 000 Zagreb

  Telefon: (01) 6322 230
  Telefax: (01) 6322 249
  e-mail: tehnos@heptehnos.hr
 
 
  Sva prava pridržana A design