Nema aktivne ankete!
 
Sindikat TEHNOS (o nama ili tko smo, što smo)
 
 

  Prva podružnica sindikata TEHNOS osnovana je 18. rujna 1990. godine u pogonu Termoelektrana-toplana (TE-TO) u Zagrebu, a njen predsjednik bio je Dominik Cerovec. Neposredno iza tog događaja uslijedilo je osnivanje podružnica po HEP-ovim pogonima duž HVATSKE. Utemeljiteljska skupština sindikata TEHNOS održana je 5.lipnja 1991. godine u Zagrebu.

  Za prvog predsjednika TEHNOS-a izabran je Miljenko Prugovečki koji je ostao na čelu TEHNOS-a do svibnja 2006.godine.
  Ideja o sindikatu TEHNOS začela se u glavama ljudi, dugogodišnjih pogonaša, koji su smatrali da pogonsko osoblje mora jasnije promicati svoje interese. Ocjenili su da će to najlakše ostvariti kroz poseban sindikat.
  Prvu liniju ili prvi ešalon pogonskog osoblja koje živi 24 sata sa HEP-ovim pogonima i među prvima se susreću sa problemom koji se tamo pojavljuje čine smjenski radnici. Zato je u samom početku TEHNOS i proklamiran kao sindikat koji će štititi i promicati interese smjenskog osoblja.
  Ne zaboravimo da je početkom 1990. godine jedini dodatak koji je smjensko osoblje ostvarivalo bio dodatak za noćni rad u iznosu od 20 % i normalno uvećana nadnica za rad na praznik. O plaćanju dodatka za rad u drugoj smjeni, subotom i nedjeljom nije bilo ni govora. U međuvremenu, 1996. godine došlo je poslije dugotrajnih pregovora do potpisivanja prvog Kolektivnog ugovora kojemu je TEHNOS dao izuzetan doprinos.
  TEHNOS je te 1996. godine na međusindikalni odbor donio radni materijal prvog kolektivnog ugovora po kojemu je napravljen zajednički prijedlog sindikata sa kojim se išlo za pregovarački stol sa poslodavcem. Ilustracije radi sindikalni prijedlog KU sadržavao je oko 200 članaka, dok je poslodavac došao sa prijedlogom od 30-tak članaka. Na kraju pregovora došlo se do teksta od blizu 120 članaka. Taj kolektivni ugovor tada je bio možda i najbolji u Hrvatskoj, a njime je riješena i problematika smjene, možda i u svjetskim razmjerima, ako se gledaju postoci pojedinih dodataka.
  Tijekom vremena sve više uviđamo da kolektivnim ugovorom nisu rješeni najbolje ili nikako neki problemi koji pogađaju ostalo tehničko osoblje, posebno pogonaše i neposredne izvršioce na poslovima remonta postrojenja i dnevnog održavanja. Tu se prvenstveno misli na nerješen problem vrednovanja otežanih radnih uvjeta, redovnog plaćanja prekovremenog rada, plaćanja pripravnosti kod kuće. Također, očita je nelogičnost u tipizaciji i vrednovanju radnih mjesta gdje su limiti pojedinih grupa složenosti postavljeni prenisko, čime je onemogućeno unaprijeđenje i nagrađivanje dobrih radnika što dovodi do pada motivacije ljudi koji su nosioci poslova.
  Na sve ove probleme TEHNOS je na vrijeme reagirao i sa prijedlozima rješenja izlazio na kolektivne pregovore. Na žalost, u tim nastojanjima često smo bili usamljeni jer iza tih prijedloga nije stajao kompletan pregovarački odbor sindikata. Zbog te činjenice, kao i zbog ignorantskog ponašanja poslodavca prema problemu kojeg smo mi tretirali životnim, važnim i ne financijski toliko teškim, TEHNOS nije potpisao nijedan Kolektivni ugovor u razdoblju od 1999. do 2008. godine.
  Dva puta smo poslije kraha kolektivnih pregovora najavljivali provedbu štrajka. U postupcima mirenja dolazili smo do dogovora sa Upravom i rješenja koja su zadovoljavala naše zahtijeve, ali je poslije poslodavac ignorirao vlastite potpisane obveze.
  Prije puno godina progovorili smo o nekim suštinskim problemima HEP-a, poput nekontroliranog uvođenja vanjskih izvođača i uništavanja struke u HEP-u, prekomjernog stranačkog kadroviranja te potrebe da tipizacija i vrednovanje poslova bude sastavni dio kolektivnog ugovora. Tada nismo imali pomoć drugih sindikata, već smo zbog toga povremeno bili čak i predmet njihove sprdnje, da bi danas ti isti na sav glas iznosili te iste probleme.

  Poslodavac i neki sindikati jedva su dočekali donošenje tzv. Zakona o reprezentativnosti, jer su se riješili TEHNOS-a u kolektivnim pregovorima 2012./2013. i odmah potpisali lošiji kolektivni ugovor. Kada ne bi bilo TEHNOS-ove upornosti i spremnosti na provedbu industrijskih akcija, taj trenutak zasigurno bi značio i kraj dobrih kolektivnih ugovora za radnike HEP grupe.

  No, bez obzira na sve, naše obveze i stremljenje i dalje stoji na pravcu istinske borbe za interese pogonskog osoblja, struke u HEP-u, sviju onih koji nose tehnološki proces i stvaraju dohodak HEP-a. Pri tome ne zanemarujemo niti jednu drugu struku niti bilo kojeg radnika HEP-a.

  Sigurno je da će za ostvarenje tih ciljeva trebati i neke nove strategije u skladu sa aktualnim trenutkom u HEP-u, međusindikalnim odnosima i ukupnom stanju u našem društvu. Imat ćemo pri tome na umu da nam odrednice uvijek budu ideje, misli i težnje sublimirane u našem imenu čije ćemo interese promicati, a to su:
  • T - tehnički, tehničko osoblje
  • E - elektroprivreda, energetika - osnovna djelatnost i smisao HEP-a
  • H - Hrvatska, HEP
  • N - nezavisan, nepotkupljiv
  • O - operativa, operativni radnici
  • S - sindikat, struka, sindikat struke u HEP-u  Kontakt:
  TEHNOS Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede
  Ulica grada Vukovara 37
  10 000 Zagreb

  Predsjednik:
  Denis Geto

  Telefon: (01) 6322 230
  Telefax: (01) 6322 249
  e-mail: tehnos@heptehnos.hr
 
 
  Sva prava pridržana A design