Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Predstavka grupe radnika HEP-a
 
 • Zagreb, 21.10.2008

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat - HES
  Strukovni sindikat radnika HEP-a - TEHNOS
  Samostalni sindikat radnika u djelatnosti
  energetike, kemije i nemetala Hrvatske- EKN

  Predsjednik Uprave HEP-a d.d.
  mr.sc. Ivan Mravak dipl.ing.


  Predmet: Predstavka grupe radnika HEP-a

  Poštovani gospodine predsjedniče!
  Prije izvjesnog vremena na adrese naših sindikata pristigla je anonimna predstavka grupe radnika HEP-a u kojoj se za nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju proziva jedan član sadašnje Uprave HEP-a. ~

  Nije nam namjera upuštati se u špekulacije o točnosti ili netočnosti dijelova predstavke u kojima se govori o nepravilnostima u financijskom poslovanju zato što u tom smislu nismo zaprimili nikakve dokumente temeljem kojih bi se moglo meritorno prosuđivati.

  U jednom dijelu predstavke govori se o nezakonitostima u zapošljavanju novih radnika i zapošljavanju radnika neodgovarajuće kvalifikacijske strukture na odgovorna radna mjesta. Kao prilog ovoj tvrdnji predstavci je pridodan i popis od nekih 50-tak imena koji su zaposleni u protekle 4 godine, navodi se njihova stručna sprema i radno mjesto na koje su raspoređeni. Pretpostavljamo da su to podaci dobiveni preko nadležne kadrovske službe.

  U ovom dopisu nećemo pojedinačno analizirati opravdanost ili neopravdanost zapošljavanja bilo kojeg radnika s tog popisa ali smatramo nužnim i potrebnim da Vama, svim članovima Uprave, svim direktorima pojedinog d.o.o.-a i direktorima organizacijskih jedinica na terenu, a nevezano samo za ovaj slučaj, mi potpisnici Kolektivnog ugovora HEP-a skrenemo pozornost na nužnost i obvezu poslodavca u poštivanju el.7. tog istog KU koji govori o donošenju plana zapošljavanja novih radnika. Elankom 8. KU poslodavac je preuzeo obvezu, prije zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom, potrebu za istim radnim mjestom oglasiti na INFOHEP-u zbog mogućnosti popune unutar HEP-a

  Iz sindikalne pozicije ne možemo se zalagati da se vrše revizije oko zapošljavanja novih radnika niti da im se dijele otkazi, ali moramo inzistirati na nužnosti dosljedne primjene odredbi Kolektivnog ugovora.

  Vezano uz tvrdnje iz predstavke kako su neka visokostručna i odgovorna radna mjesta popunjena nestručnim ljudima, odnosno radnicima neodgovarajuae kvalifikacijske strukture zahtjevamo od Vas da, opet bez otkazivanja ugovora o radu, preispitate opravdanost ostanka tih radnika na tim radnim mjestima, i to uključujuai sagledavanje stanja HEP-a u cjelini temeljem nužnosti posjedovanja stručnih referenci za obnašanje odgovornih poslova. Tvrdimo da u HEP-u ima dovoljno kvalificiranih radnika koji mogu obavljati najsloženije stručne poslove.

  Također, predlažemo Vam da kod zapošljavanja od najniže do najviše razine u HEP-u maksimalno koristite mogućnosti koje Vam pruža el.11. KU, a tiču se provjere znanja i sposobnosti svakog potencijalnog kandidata za neko radno mjesto u HEP-u. Ovo Vam kažemo zato što nam je dobro poznato da sve uspješne tvrtke u svijetu u prve planove stavljaju pitanja vezana za kadrovsku problematiku u cilju raspolaganja što obučenijim i stručnijim kadrom koji čini jedan od faktora uspješnosti svake tvrtke.Ako se postupa suprotno treba znati da se time onemogućava prosperitet ove tvrtke što može biti katastrofalno za njen materijalni položaj i budućnost radnika HEP-a, pa se logičnim eini postavljanje pitanja odgovornosti za one koji takvu poslovnu politiku promoviraju.

  Na kraju sugeriramo Vam da svima koji čine rukovodnu piramidu HEP-a skrenete pažnju na nužnost poštivanja Kol. ugovora i ukažete na moguću primjenu sankcija u slučaju suprotnog postupanja.

  Srdačan pozdrav:

  Predsjednik HES-a Dubravko Ćorak
  Predsjenik TEHNOS-a Matko Utrobičić
  Predsjednik EKN-a Ivan Tomac
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design