Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Izvod iz Zapisnika sa sjednica Glavnog odbora održanog 29. rujna 2011. godine i Predsjedništva održanog 13. listopada 2011. godine.
 
 • Zagreb, 13. listopada 2011.


  1. Zahtjevi prema Upravi HEP-a

  Postignut je usmeni dogovor s predstavnicima sindikata HES i NSR HEP-a o zajedničkom nastupu pred Upravom HEP-a d.d. te inzistiranje na:
  - izmjeni Upute o načinu i postupku raspisivanja oglasa za izbor novih radnika te načinu i postupku premještaja postojećih radnika (čl. 8. Kolektivnog ugovora za HEP grupu), kojom bi ovlaštenje za odlučivanje o potrebi zapošljavanja i premještanja radnika kao i načinu oglašavanja trebalo biti isključivo pravo ovlaštenika poslodavaca u ovisnim društvima, te se time zaustaviti trenutna blokada zapošljavanja i premještaja radnika u HEP-u. TEHNOS smatra da predmetna Uputa nije u skladu sa člankom 8. Kolektivnog ugovora, a niti sa zakonima.
  - Hitnom donošenju Pravilnika o osnovama i mjerilima za raspodjelu stimulacije.
  ~ - Isplati akumuliranog iznosa stimulativnog dodatka od 0,65% mase sredstava za plaće od 01.01.2011. godine, i to u istom iznosu svakom radniku HEP grupe.

  Ukoliko se ne postigne dogovor s ostalim sindikatima HEP-a, TEHNOS će sam pokrenuti aktivnosti za ispravljanje navedenih nepravilnosti.

  Zbog ignoriranja većeg broja opravdanih zahtjeva TEHNOS-a, uputit će se obavijest Upravi HEP-a d.d. o pokretanju zaštite prava TEHNOS-ovih članova izvan HEP-a, upućivanjem zahtjeva nadležnom Državnom inspektoratu za nadzor te pokretanjem sudskih sporova pred nadležnim sudovima protiv poslodavaca, vezano za:
  - Izostanak informiranja sindikata o donesenim odlukama, uputama i drugim aktima,
  - Obračun naknade plaće za rad članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu,
  - Ostvarenje prava radnika na naknadu plaće za vrijeme blagdana.


  2. Rad Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora

  TEHNOS je Upravu HEP-a upozorio na nezadovoljavajući rad Komisije te donošenje zaključaka koji su u suprotnosti s odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.
  U svrhu transparentnijeg rada Komisije, TEHNOS je predložio izmjene Poslovnika o radu, koje su i usvojene na sjednici Komisije održanoj 4. listopada.
  TEHNOS je također Uputio zahtjev za tumačenje Kolektivnog ugovora s tvrdnjom da je Uputa o načinu i postupku raspisivanja oglasa za izbor novih radnika te načinu i postupku premještaja postojećih radnika donesena u suprotnosti sa člankom 8. Kolektivnog ugovora.


  3. Usvajanje konačnih prijedloga novih akata TEHNOS-a

  Na sjednici Glavnog odbora usvojeni su sljedeći akti:
  - Pravilnik o materijalnim pravima i naknadama,
  - Uputa o unutarnjem izvješćivanju,
  - Novi Statut (konačni prijedlog za Skupštinu),
  - Poslovnik o radu Glavnog odbora (konačni prijedlog koji će se donositi nakon stupanja na snagu novog Statuta).


  4. Sazivanje svečane Izvanredne skupštine povodom 20 godina postojanja TEHNOS-a

  Izvanredna skupština će se održati 25. i 26. studenoga 2011. godine u Zadru, zbog obilježavanja 20 godina postojanja TEHNOS-a, kao i zbog donošenja novog Statuta.
  Na Skupštinu će osim delegata biti pozvani i članovi TEHNOS-a koji obnašaju funkciju člana radničkog vijeća te posebni gosti koji su dali značajan doprinos u 20-godišnjem radu TEHNOS-a.
  Skupština će biti održana 25. studenoga, dok će 26. studenoga biti održano edukativno izlaganje odabranih praktičnih tema vezanih za rad sindikata i radničkih vijeća.


  5. Restrukturiranje HEP grupe i donošenje novih energetskih zakona

  Sindikati HEP-a su 15. lipnja održali tiskovnu konferenciju na kojoj su se usprotivili upućivanju energetskih zakona u hitnu proceduru, kao i ignoriranju i neprihvaćanju ključnih HEP-ovih primjedbi na prijedloge zakona. Ministarstvo je unatoč tome uputilo prijedloge zakona prema Gospodarsko-socijalnom vijeću. Nakon dvije sjednice Povjerenstva GSV-a koje su se održale početkom srpnja (uz sudjelovanje predstavnika HEP-ovih sindikata) bilo je očito da su zakoni još daleko od saborske procedure donošenja.
  Od donošenja tzv. trećeg paketa energetskih propisa EU prošlo je više od 2 godine, zakoni su trebali biti doneseni do 3. ožujka 2011., a njihova implementacija do 3. ožujka 2012. godine. Već sada je vidljivo kako je u izradi energetskih zakona vrlo loš posao obavilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, pokušavši donijeti štetne zakone za HEP grupu te ugrozivši rokove njegove implementacije.
  Zbog toga TEHNOS namjerava reagirati prema Ministarstvu te se pri tom osvrnuti i na neka druga štetna postupanja Ministarstva, poput donesenog lošeg Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, diskriminirajućih odredbi donesenog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, neizvršene Odluke Vlade RH i neprovedenog natječaja za izbor članova Nadzornog odbora HEP-a d.d. i drugo.

  Zbog nedonesenog zakonodavnog okvira, HEP-ov tim za restrukturiranje HEP grupe nije u mogućnosti dovršiti proces restrukturiranja. Stoga se taj proces obavlja vrlo sporo ili gotovo nikako.
  Unatoč izostanku energetskih zakona, smatramo da se može obaviti veći dio pripremnih radnji za restrukturiranje.
  TEHNOS je u dosadašnjem tijeku procesa već iznio svoja mišljenja i stavove o načinu restrukturiranja, te smatra da se unutar HEP grupe ovaj proces odvija neprihvatljivo sporo, odnosno da se gotovo ništa ne radi.


  6. Sindikalna događanja na nacionalnoj razini

  TEHNOS je istupio iz jedne od pet postojećih sindikalnih središnjica (Matica hrvatskih sindikata). Jedan od osnovnih razloga bio je potpisani Sporazum između sindikata i Vlade RH koji je poništio vrijednost prikupljenih 717.000 potpisa građana za raspisivanje referenduma protiv izmjena Zakona o radu. Sporazumom su trebali biti postignuti „viši ciljevi“, no nama je odmah bilo vidljivo da će Vlada u predizbornoj godini izigrati Sporazum. Sindikalni čelnici najavljivali su da će u tom slučaju izaći na ulice, no kako se parlamentarni izbori približavaju oni su sve tiši umjesto sve glasniji.
  Dakle, TEHNOS je bio u pravu kada je odbio biti dio onih koji svojim postupcima narušavaju ugled sindikata u Hrvatskoj.

  Takvu situaciju prepoznali su mnogi drugi hrvatski sindikati pa je danas u Hrvatskoj najmanje 25% sindikalnog članstva koje nije dio niti jedne sindikalne središnjice.
  Stoga se veliki broj takvih autonomnih sindikata okupio u skupinu koja će međusobnom suradnjom promovirati autonomna prava svakog sindikata te njihovo sudjelovanje u odlučivanju na nacionalnoj razini. Na taj način daje se poruka sindikalnim središnjicama da ne mogu imati ekskluzivno pravo utjecaja na prava radnika u Hrvatskoj. TEHNOS će 25. listopada potpisati Pravila o suradnji autonomnih sindikata i na taj način aktivno se zalagati za boljitak hrvatske sindikalne scene, prava svih na informaciju, te ujedno zadržati svoju punu autonomnost.

  U posljednje vrijeme sve češće se govori o donošenju Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca. Dosadašnji prijedlozi idu u smjeru određivanja reprezentativnosti sindikata na način da pravo na kolektivno pregovaranje mogu imati sindikati koji organiziraju najmanje 15% članova na području pregovaranja. TEHNOS na razini HEP grupe ne ispunjava ovu kvotu, te neće imati reprezentativnost ukoliko ona bude određena prema postojećim prijedlozima. Veliki hrvatski sindikati snažno podupiru takav prijedlog. Iako zakon neće biti tako skoro donijet, TEHNOS se već priprema za aktivnosti kojima će zaštititi svoju reprezentativnost.

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design