Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Ignoriranje opravdanih zahtjeva TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 20. listopad 2011.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Leo Begović, dipl.ing.


  Poštovani,

  Zbog dugotrajno izraženog nezadovoljstva članova TEHNOS-a na odnos Uprave i visokog menadžmenta HEP-a d.d. prema zahtjevima TEHNOS-a, a koje u naravi predstavljaju kršenje zakonskih propisa i odredbi Kolektivnog ugovora za HEP grupu, ovim putem Vas obavještavamo kako je TEHNOS na svojoj sjednici Glavnog odbora od 29.09.2011. godine donio odluku o pokretanju zaštite prava svojih članova izvan HEP-a, i to upućivanjem zahtjeva nadležnom Državnom inspektoratu za nadzor te pokretanjem sudskih sporova pred nadležnim sudovima protiv poslodavaca, vezano za:

  1. Izostanak informiranja sindikata o donesenim odlukama, uputama i drugim aktima,
  2. Obračun naknade plaće za rad članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu,
  3. Ostvarenje prava radnika na naknadu plaće za vrijeme blagdana.~

  Naprijed navedeno samo je dio nepravilnosti u primjeni Zakona i Kolektivnog ugovora na koje je TEHNOS u više navrata dopisima ukazivao, te samo dio aktivnosti koje u bližoj budućnosti namjeravamo poduzeti.

  U nastavku još jednom podsjećamo na naše zahtjeve.


  1. Dostava akata donešenih od strane Uprave HEP-a d.d.

  Sukladno našem dopisu broj 66/11-1 od 2. srpnja 2011. od Vas zahtjevamo dosljedno poštivanje članka 248. st. 5. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09) te omogućavanje pravodobnog uvida TEHNOS-a u donesene odluke i druge akte Uprave HEP-a d.d. koji se primjenjuju na svim razinama HEP grupe. Smatramo da suprotno postupanje predstavlja namjerno onemogućavanje pristupa podacima za pravodobno i djelotvorno štićenje i promicanje prava i interesa članova sindikata.
  Pri tome naglašavamo da je poslodavac u obvezi pridržavati se navedene odredbe neovisno o tome djeluje li kod njega radničko vijeće.

  2. Obračun naknade plaće za rad članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu

  Sukladno našim navodima iz dopisa broj 75/11-1 od Vas zahtjevamo donošenje upute vezane za obračun naknade plaće za rad u radničkom vijeću, koji će se primjenjivati na članove radničkih vijeća i povjerenike za zaštitu na radu, odnosno poštivanje članka 87. stavka 5. Zakona o radu (NN br. 149/09) kojim je utvrđeno da je osnovica za isplatu naknade plaće prosječna plaća radnika ostvarena u prethodna tri mjeseca, ako zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije uređeno drugačije.
  Kolektivnim ugovorom za HEP grupu ova naknada definirana je pravom na naknadu plaće radniku „kao da je radio“. S obzirom da pojam „kao da je radio“ nije egzaktno definiran niti jednim propisom, a njegovo doslovno tumačenje u primjeni bi uzrokovalo znatne probleme poslodavcu, smatramo ispravnim primjenu prije spomenute odredbe članka 87. stavka 5. Zakona o radu.

  3. Obračun naknade plaće za dane blagdana

  Sukladno navodima iz našeg dopisa broj 59/11-1 od 13. lipnja 2011. od Vas zahtjevamo ukidanje Upute vezane za evidenciju radnog vremena radnika (dopis broj 63/2589/11-/KJ), te izdavanje nove upute odnosno dosljednu primjenu članka 68. st. 3. i članka 76. st. 3. Kolektivnog ugovora za HEP grupu, odnosno:
  - svaki radnik koji je radio na dan blagdana ostvaruje pravo na naknadu plaće (prosječna sredstva isplaćena radniku u prethodna tri mjeseca, gdje se uključuju samo sredstva osnovnih bodova, minulog rada i troškova prehrane) i plaću uvećanu za 50%, za stvarni broj sati rada.
  - svaki radnik koji ne radi na dan blagdana ostvaruje pravo na naknadu plaće (prosječna sredstva isplaćena radniku u prethodna tri mjeseca, gdje se uključuju samo sredstva osnovnih bodova, minulog rada i troškova prehrane) kao da je radio osam sati.
  - svaki radnik koji je radio manje od osam sati na dan blagdana ostvaruje pravo na naknadu plaće (prosječna sredstva isplaćena radniku u prethodna tri mjeseca, gdje se uključuju samo sredstva osnovnih bodova, minulog rada i troškova prehrane) kao da je radio osam sati, te plaću uvećanu za 50% za stvarni broj sati rada.


  Ovom prilikom Vas još jednom molimo da razmotrite i preispitate svoje dosadašnje odluke i njihov sadržaj, te postupite u skladu s traženjem TEHNOS-a i o poduzetim aktivnostima obavijestite TEHNOS u roku od 8 dana.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design