Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Ponuda usluge mobilne telefonije za članove TEHNOS-a
 
 • TEHNOS VPN


  TEHNOS i T–Mobile potpisat će ugovor o kreiranju privatne mobilne mreže (VPN) sindikata, u koju se može uključiti svaki član TEHNOS-a i članovi njegove obitelji.

  Član može odabrati jednu od tri ponuđene tarife (VPN 50, VPN 300 ili VPN PLUS).
  ~

  Tarifa VPN 50


  Ukupni mjesečni trošak sa PDV-om iznosi 25 kuna

  koji se sastoji od naknade usluge (15 kuna) te naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra (10 kuna).

  U cijenu je uključeno:

  - 50 minuta besplatnih razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u HR;
  - besplatni razgovori prema brojevima unutar VPN mreže;
  - povoljnije cijene mobilnih uređaja.


  Nakon iskorištenja besplatnih 50 minuta, pozivi i dodatne usluge naplaćuju se po cijenama (PDV uključen):
  - unutar VPN-a - 0,00 kn/min;
  - razgovori prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u HR - 0,99 kn/min ;
  - SMS - 0,43 kn/min;
  - MMS - 1,99 kn/min;
  - GPRS - 1,99 kn/MB;
  - pozivi prema Govornoj pošti - 0,00 kn/min.


  Tarifa VPN 300


  Ukupni mjesečni trošak sa PDV-om iznosi 141,40 kuna

  koji se sastoji od naknade usluge (131,40 kuna) te naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra (10 kuna).

  U cijenu je uključeno:

  - 300 minuta besplatnih razgovora prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u HR;
  - 300 besplatnih SMS poruka;
  - 3072 MB besplatnog podatkovnog prometa unutar HR;
  - besplatni razgovori prema brojevima unutar VPN mreže;
  - Puno povoljnije cijene mobilnih uređaja.


  Nakon iskorištenja besplatnih razgovora, SMS-ova i MB-a, pozivi i dodatne usluge naplaćuju se po cijenama (PDV uključen):
  - unutar VPN-a - 0,00 kn/min;
  - razgovori prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u HR - 0,89 kn/min ;
  - SMS - 0,39 kn/min;
  - MMS - 1,99 kn/min;
  - GPRS - 1,99 kn/MB;
  - pozivi prema Govornoj pošti - 0,00 kn/min.


  Tarifa VPN PLUS


  Ukupni mjesečni trošak sa PDV-om iznosi 58,17 kuna

  koji se sastoji od naknade usluge (48,17 kuna) te naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra (10 kuna).

  U cijenu je uključeno:

  - 700 minuta besplatnih razgovora unutar T-Mobile mreže u HR;
  - 70 besplatnih SMS poruka unutar T-Mobile mreže;
  - 70 MB besplatnog podatkovnog prometa unutar HR;
  - besplatni razgovori prema brojevima unutar VPN mreže;
  - Povoljnije cijene mobilnih uređaja.


  Nakon iskorištenja besplatnih razgovora, SMS-ova i MB-a, pozivi i dodatne usluge naplaćuju se po cijenama (PDV uključen):
  - unutar VPN-a - 0,00 kn/min;
  - razgovori prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u HR - 0,80 kn/min ;
  - SMS - 0,32 kn/min;
  - MMS - 1,62 kn/min;
  - GPRS - 1,62 kn/MB;
  - pozivi prema Govornoj pošti - 0,00 kn/min.


  TEHNOS VPN – OSTALE NAPOMENE


  - može se ugovoriti više linija/brojeva s istom naknadom i istim cijenama (samo za članove obitelji);
  - moguće je samostalno ugovaranje dodatnih opcija;
  - uspostava poziva iznosi 0,00 kuna;
  - prva obračunska jedinica je minuta, a svaka sljedeća je: 60 sekundi za VPN 50; 30 sekundi za VPN 300 i VPN PLUS;
  - TEHNOS VPN je zasebna VPN mreža za članove TEHNOS-a, koja nije i ne može biti vezana na postojeći VPN unutar HEP-a;
  - zadržavanje postojećeg broja za prepaid brojeve (na bonove) je moguće;
  - zadržavanje postojećeg broja koji je pod ugovorom ili prijenos postojećeg ugovora u načelu nije moguć. No moguća je provjera u T-Mobileu, pa svaki član koji to želi, ipak može zatražiti zadržavanje/prijenos, o čijoj (ne)mogućnosti će biti obaviješten nakon provjere u T-Mobileu.


  Zahtjevi za ugovaranje usluge, kao i dodatne informacije, mogu se dobiti kod:
  - sindikalnih povjerenika TEHNOS-a
  - na e-mail: kresimir.bevanda@hep.hr
  - na broj: 098 9823 792
  - u tajništvu sindikata na broj 01 / 6322-230


  Vaš TEHNOS!
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design