Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
 
 • NE ovakvom zakonu
  Izvor: „Grafičar“ - list sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, srpanj/kolovoz 2012.

  Prijedlog zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje koji je Vlada uputila u saborsku proceduru za Sindikat, a vjerujemo i za veliku većinu radnika u Republici Hrvatskoj, kako sindikalno organiziranih, tako i onih izvan sustava sindikata, neprihvatljiv je.

  Marginalnim zakonom mijenjaju Zakon o radu
  Nedopustiva su i protivna pravnom poretku Republike Hrvatske sva direktna i indirektna zadiranja Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje u odredbe Zakona o radu.
  Posebice u onom dijelu kojim se pojedine odredbe Zakona o radu stavljaju izvan snage.~ Zakon o radu je temeljni propis kojim se u RH reguliraju radni odnosi, a koji je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije i dogovoren među socijalnim partnerima.
  Apsurdno je da se u isti intervenira jednim relativno marginalnim zakonom, a koji će onda utjecati na prava i općenito položaj svih radnika u Republici Hrvatskoj.

  Kakva konsolidacija sindikalnog pokreta?
  Pod izlikom konsolidacije sindikalnog pokreta i bolje suradnje među sindikatima, predlagatelji u stvarnosti ograničavaju, a potencijalno i u potpunosti onemogućavaju, slobodno udruživanje i osnivanje sindikata radi zaštite probitaka ili zauzimanja za, između ostalog, socijalna i gospodarska uvjerenja i ciljeve radnika.
  Pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora praktički se omogućava samo nekolicini odabranih sindikata i čini povlasticom istih.
  U praksi će takve odredbe zasigurno dovesti do situacije u kojoj će radnici masovno odlaziti iz, po broju članova, manjih sindikata u brojno veće sindikate, što neće nužno rezultirati kvalitetnijom zaštitom njihovih prava.
  Devastirat će se sindikalni pokret, jer sindikati, neovisno o broju članova, štite legitimne interese svojih članova koji su svojom slobodnom voljom odlučili učlaniti se u iste.

  U praksi će se zaista ugroziti slobodu udruživanja, a da pritom za isto neće imati valjano opravdanje, jer tzv. """"konsolidacija sindikalnog pokreta"""" ionako nije u ingerenciji predlagatelja zakona.

  Nerealno postavljeni kriteriji reprezentativnosti
  Donošenjem ovog zakona doći će do apsurdne situacije u kojoj će svi sindikati, a sukladno čl. 233. st. 4. Zakona o radu, u svojim statutima morati imati kao svoju osnovnu svrhu i djelatnost sklapanje kolektivnih ugovora, a Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje će mnogima od njih to praktički biti onemogućeno, jer neće ispunjavati nerealno postavljene kriterije reprezentativnosti.

  Kolektivno pregovaranje za mnoge je upitno!
  Zakoni propisuju samo minimum prava radnika. Stvarna borba za boljim gospodarskim i socijalnim položajem radnika, pa tako i borba za pravo svakog zaposlenog na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život, najvećim dijelom """"odigrava"""" se upravo tijekom kolektivnog pregovaranja i ostvaruje se kroz primjenu kolektivnih ugovora. To Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje indirektno čini upitnim.

  Derogirat će se članci već sklopljenih kolektivnih ugovora
  Zakon također zadire i u slobodu pregovaranja i ugovaranja, jer će taj zakonski akt derogirati članke već sklopljenih kolektivnih ugovora, a kojima se predviđa produžena primjena pravnih pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa, i to na način da ograničava primjenu tih pravnih pravila na rok od tri mjeseca od prestanka važenja kolektivnog ugovora, a bez obzira na ugovoreni rok produžene primjene istih.

  Rade ono što je htjela prethodna vlast izmjenama Zakona o radu
  Vlada donošenjem Zakona nastoji izvan snage staviti čl. 262. Zakona o radu, čime pak čini upravo ono što je prethodna Vlada pokušala učiniti izmjenama Zakona o radu. Te su izmjene zaustavljene iz razloga što su sindikati prikupili 717.149 važećih potpisa građana koji su poduprli raspisivanje referenduma o ovom pitanju i time jasno dali do znanja da se vladajuće strukture ove države ne mogu uvijek poigravati pravima radnika.

  Pravna nesigurnost
  Donošenje Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje dovest će i do stanja pravne nesigurnosti koje je nedopustivo.(K)
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design