Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Očitovanje o organizacijskim promjenama
 
 • Zagreb, 25. veljače 2013.

  TEHNOS izražava svoje nezadovoljstvo načinom provedbe organizacijskih promjena u svim društvima temeljnih djelatnosti. U nastavku dajemo naše očitovanje za HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.


  BESPOVRATNO IZGUBLJENO VRIJEME

  Nužnost restrukturiranja HEP grupe i organizacijskih promjena u HEP-Operatoru prijenosnog sustava d.o.o. poznata je već više od tri godine, odnosno od mjeseca rujna 2009. godine kada je stupio na snagu tzv. treći paket energetskih propisa EU.
  Krajem lipnja 2012. godine donesen je „Program restrukturiranja HEP grupe za razdoblje 2012. do 2016. godine“, na osnovu kojeg je HEP-OPS do 31.10.2012. godine trebao izmijeniti organizacijski ustroj društva te izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta. ~
  Navodnom odlukom Uprave HEP-a d.d. (koju TEHNOS nije dobio, kao uostalom niti jednu drugu odluku), HEP-OPS trebao je biti preoblikovan u novo društvo s datumom 01. veljače 2013. godine, no to do današnjeg dana nije učinjeno.
  Napravljene izmjene postojeće organizacije i sistematizacije su kozmetičke prirode i nisu niti blizu ustroju koji bi zadovoljio sve izazove i zahtjeve Europske komisije i europskog udruženja operatora sustava. Dio krivice snosi zakonodavac koji još uvijek nije donio prijeko potreban „Zakon o tržištu električne energije“, no glavninu posla morao je odraditi poslodavac jer su odavno poznati svi elementi zahtjeva za razdvajanje OPS-a od ostatka HEP-a.
  Posljedice neuspješnog restrukturiranja mogle bi biti pogubne za cijelu HEP grupu, jer je Europska komisija neumoljiva u izricanju kazni za neusklađeno poslovanje OPS-a. Kazne su u visini od nekoliko desetaka tisuća EUR-a dnevno (desetke milijuna kuna godišnje), pa sve do naloga za prodaju dijelova HEP-a, uključujući i najvrijednije proizvodne jedinice.

  TEHNOS je još prije dvije godine dao mišljenje da se na restrukturiranju treba raditi ubrzano, gotovo danonoćno, ako se žele stići rokovi za usklađenje s energetskim direktivama EU. Sumnjamo u spremnost poslovodne strukture za provedbu kvalitetnog restrukturiranja i ovim putem ponovno upozoravamo na moguće posljedice.


  RADNICI NE SMIJU NIŠTA ZNATI

  Navedeni „Program restrukturiranja HEP grupe za razdoblje 2012. do 2016. godine“ je vrlo ozbiljan proces za položaj radnika, jer je njime HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. trebao organizacijsku strukturu prilagoditi optimiziranim radnim procesima, ostvariti uštede u radnoj snazi, definirati potreban broj radnika te njihovu stručnu i kvalifikacijsku strukturu, smanjiti broj radnika otkazima ugovora o radu, prijevremenim odlaskom u mirovinu i slično.
  Unatoč velikoj važnosti restrukturiranja za položaj radnika i navedenom proteku vremena, niti jedna vjerodostojna (a posebice službena) informacija radnicima nije iznesena, iako su radnici i njihovi predstavnici ovlaštenicima poslodavaca višekratno upućivali zamolbe i upite o ovom procesu. TEHNOS je u dva svoja dopisa od 21.08.2012. i 02.01.2013. godine te u nekoliko drugih navrata od poslodavaca tražio informiranje, no nikakve konkretne informacije o postupku izrade nove organizacije nije dobio.
  Prva vjerodostojna informacija došla je tek kao službeno savjetovanje s radničkim vijećima o gotovim prijedlozima Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, s rokom očitovanja od osam dana. S obzirom da je u međuvremenu bila predviđena sjednica Nadzornog odbora, na čijem je dnevnom redu bilo usvajanje pravilnika, bilo je jasno da nakon tog usvajanja bilo kakvi prijedlozi predstavnika radnika neće biti prihvaćeni pa je savjetovanje s radničkim vijećima predstavljalo samo ispunjenje formalnih zakonskih obveza poslodavca.
  Savjetovanje je obavljeno samo s Glavnim radničkim vijećem, iako je to trebalo biti obavljeno s radničkim vijećima organizacijskih jedinica. Od Glavnog radničkog vijeća je ishođena suglasnost na promjene u obliku zapisnika sa sastanka koji je inicirao poslodavac, što je zakonski nepravilno i nedozvoljeno uplitanje poslodavca u rad radničkih vijeća. Radničkom vijeću uz savjetovanje nije dostavljeno detaljno objašnjenje razloga organizacijskih promjena niti učinjenih izmjena u pravilnicima. Također, radničkom vijeću nije dostavljen stvarni Prilog 4. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji (sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim jedinicama), jer imamo saznanja da su neki radnici dobijali nove ugovore o radu za radna mjesta koja nisu sistematizirana u tom Prilogu 4. koji je dostavljen radničkom vijeću. Plan rada društva također je vezan za restrukturiranje i promjene u organizaciji, kojeg je poslodavac propustio dostaviti radničkom vijeću.
  Poslodavac nije ispunio niti obvezu iz Kolektivnog ugovora, po kojoj najmanje svaka dva mjeseca mora obavijestiti sindikat o tijeku restrukturiranja.

  Izostankom pravodobnog i potpunog obavješćivanja radničkog vijeća i sindikata prekršen je cijeli niz odredbi Zakona o radu, jer je onemogućeno sagledavanje utjecaja odluke na položaj radnika i temeljna svrha sindikata i radničkog vijeća: zaštita i promicanje interesa radnika.


  POIGRAVANJE LJUDSKIM SUDBINAMA

  Poslodavac nije inicirao skupove radnika niti na bilo koji drugi način upoznao radnike s nadolazećim procesom restrukturiranja pa su radnici bili zatečeni i zbunjeni iznenadnim ponudama novih ugovora o radu. Takvu iznenadnu žurbu poslodavac je objasnio činjenicom da se treba dostići rok 01. ožujka 2013. te svim radnicima koji ne žele potpisati novi ugovor o radu omogućiti odlazak uz otpremnine definirane postojećim kolektivnim ugovorom, kao i zbog usklađenja organizacije HEP-OPS-a s Trećim energetskim paketom EU. Prema našem mišljenju, žuriti je trebalo prije najmanje tri godine, umjesto sada, kada se u žurbi lako mogu napraviti nepopravljive pogreške.
  Prilikom uručivanja Odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora, radnicima je tumačeno kako će se onima koji ne žele potpisati novi ugovor o radu visina otpremnine utvrđivati s obzirom na akt koji će vrijediti na dan isteka otkaznog roka, a ne na dan uručenja otkaza. Ovakvom interprentacijom, koja je po našem mišljenju netočna, radnike se namjerno potiče na odustajanje od svog zakonskog prava na otkazni rok.
  Dana 08. veljače 2013. kada je radnicima već prošao rok od osam dana za potpisivanje novih ugovora o radu, poslodavac je promijenio plan aktivnosti te je radničkom vijeću uputio na savjetovanje Odluku o utvrđivanju viška radnika u HEP-OPS-u. Ovom odlukom poslodavac namjerava sve radnike koji nisu sporazumno prihvatili ponuđeni izmijenjeni ugovor o radu proglasiti viškom. Smatramo da su radnici koji nisu potpisali novi Ugovor o radu dovedeni u zabludu, jer im u trenutku ponude nije saopćeno da će se pristupiti izradi """"Programa zbrinjavanja viška radnika"""". Način prvotnog postupka, kojem su radnici povjerovali, a koji je naknadno stavljen izvan snage, obmanuo je radnike, zbog čega bi poslodavac mogao odgovarati za možebitnu učinjenu štetu. Po nama, nakon promjene stava, nužno je svim radnicima koji nisu sporazumno prihvatili ponuđeni izmijenjeni ugovor ponovo, isto tako sporazumno, ponuditi isti izmijenjeni ugovor o radu.
  Također smatramo da se poslodavac ponovno poigrava sa zakonskim odredbama te da nije u obvezi izrade Programa zbrinjavanja viška radnika. Naime, presuda Vrhovnog suda na koju se poslodavac poziva odnosi se na posve drugi slučaj, u kojem poslodavac uopće nije sporazumno nudio ugovore o radu, već je odlučno bilo to što je poslodavac u jednom navratu otkazao veliki broj ugovora o radu pa je to bila osnova obveze izrade Programa zbrinjavanja.


  NEPRAVILNOSTI NOVE ORGANIZACIJE I SISTEMATIZACIJE

  Nova organizacija i sistematizacija riješila je neke prijašnje nedostatke, no ujedno postoji i veliki broj nepravilnosti, od kojih ćemo neke ovdje navesti:
  - Nova organizacija i sistematizacija umjesto da ispravi nepravilnosti, nadalje će produbiti jaz između radnika i rukovoditelja. Od zadnjih organizacijskih promjena iz 2005. godine do danas broj rukovoditelja u HEP-OPS-u povećan je za više od 50%, dok se broj ostalih radnika znatno smanjio. Novim organizacijskim promjenama broj radnika će dodatno znatno pasti, no unatoč tome nije se smanjio broj ionako prekobrojnih rukovoditelja. Uprava HEP-a d.d. najavila je da će restrukturiranje ići u smjeru povećanja efikasnosti te racionalizacije i smanjivanja broja rukovoditelja, no to očigledno nije bila istina, već će se iznova pokušati štedjeti na „običnim radnicima“. Nastavak ovakvog kadroviranja uzrokovat će daljnji pad motiviranosti radnika.

  - Direktori po novome više ne moraju biti inženjeri, već mogu biti pravnici ili ekonomisti te imaju samo 3 posebna uvjeta koje moraju ispunjavati, dok ih primjerice dispečeri NDC-a imaju 6.

  - Poslodavac je ustvrdio kako tijekom organizacijskih promjena neće biti nekontroliranog premještanja i unaprjeđivanja radnika, što nije istina, jer je znatan broj zaposlenih dobio nove ugovore o radu s uvećanim vrednovanjem radnog mjesta.

  - Prema riječima poslodavca, Katalog tipiziranih radnih mjesta samo je nužno proširen kako bi omogućio radnicima raspoređivanje na radna mjesta koje zaista obavljaju. Iako nemamo detaljne informacije, već sada znamo da to poslodavac nije ispunio za dispečere Mrežnog centra Zagreb, koji nisu raspoređeni na svoje poslove, te su i u vrednovanju ostali u diskriminirajućem položaju u odnosu na svoje kolege iz Osijeka, Rijeke i Splita. Također, nije unificirano vrednovanje i nekih drugih poslova u različitim organizacijskim jedinicama.

  - Isto tako, u Katalogu je dodan neznatan broj novih radnih mjesta, a glavnina proširenja je učinjena na način da je postojećim poslovima omogućeno povećano vrednovanje. Zamijećujemo i protivimo se činjenici da su najveći napredak u tom smislu doživjeli administrativni i rukovodeći poslovi, što je odraz daljnjeg zapostavljanja struke i radnika općenito.

  - Također, pozitivne učinke nadopune postojećeg Kataloga tipiziranih radnih mjesta novim radnim mjestima poslodavac je opisao kao povećanje radne angažiranosti radnika i veće unutrašnje rotiranje. Ovo objašnjenje nije valjano, posebice ako se uzme u obzir da prethodno nije izrađen opis poslova te kronični nedostatak operativnih radnika. Umjesto zapošljavanja nedostajućih radnika, postojeći će se raspoređivati na dodatne poslove te biti još opterećeniji radnim zadacima. Zaključno, poslodavac nije istinito prezentirao razloge i način proširenja kataloga tipiziranih radnih mjesta.

  - Nejasno i neprihvatljivo je ignoriranje jednoglasnog mišljenja dispečera (39 diplomiranih inženjera) i znatnog broja ostalih stručnjaka iz djelatnosti vođenja, koji su ukazali na problem u trenutnoj organizacijskoj shemi tražeći ponovno vraćanje Mrežnih centara i Nacionalnog dispečerskog centra u jednu organizacijsku cjelinu. Ako mjerodavna struka jednoglasno ukazuje na problem u funkcioniranju možda i najvažnijeg segmenta HEP-a (vođenju elektroenergetskog sustava), pitamo se, koji to argument poslovodstvo može imati za suprotnu odluku? Ako je TEHNOS problem kojeg treba namjerno ignorirati, onda je neprihvatljivo ignoriranje cijele struke visokoobrazovanih radnika koja elektroenergetski sustav Hrvatske drži u svojim rukama od 0-24 sata. Štoviše, u Sektor za vođenje sustava uvedena je još jedna dodatna služba (tržište), što znači da će se u budućnosti još manje pažnje obraćati na operativno vođenje sustava. Potrebno je hitno ispraviti pogrešku i Mrežne centre vratiti u sastav Sektora za vođenje EES-a i tržište.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design