Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Reagiranje na stručno osposobljavanje i provjeru znanja
 
 • Zagreb, 25. veljače 2013.

  • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave Zlatka Koračevića, dipl.ing.

  • HEP - Proizvodnja d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora Damira Magića, dipl.ing.

  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
  n/r direktora Zdeslava Čerine, dipl.ing.

  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktorice mr.sc. Ljiljane Čule


  PREDMET: Poslovi za koje se radnici šalju na stručno osposobljavanje i provjeru znanja

  U svim HEP-ovim organizacijskim jedinicama priprema se ili već provodi stručno osposobljavanje i provjera znanja slijedom obveza iz „Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima“ (dalje: Pravilnik).

  Navedeni Pravilnik je nepotreban jer su programi osposobljavanja takvi da neće postići učinkovitu osposobljenost potrebama poslovnog procesa u HEP-u, već će samo biti dodatni teret radnicima i poslodavcu. Financijski troškovi također nisu zanemarivi.
  Iako je struka dala brojne primjedbe na prvi prijedlog pravilnika koji datira još iz 2009. godine, poslodavci nisu dovoljno učinili prema nadležnom Ministarstvu kako bi se suzbile njegove loše posljedice. S obzirom da novi Zakon o energiji nalaže da se donese novi Pravilnik, ukazuje se nova prilika za izmjene njegovih loših odredbi.~

  Posebno je neprihvatljivo da poslodavci obveze radnika iz Pravilnika gledaju na formalno-pravni način, dok svoje obveze iz tog istog Pravilnika i Zakona o radu vezane za popis i opis poslova gledaju fakultativno.

  1. U HEP - Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. uopće ne postoje poslovi dispečera. Radnici se tjeraju na stručno osposobljavanje za posao koji u internim aktima niti ne postoji. Ako u aktima HEP-ODS-a ne postoje poslovi dispečera, onda radnici nisu dužni pristupiti osposobljavanju i provjeri znanja za poslove dispečera. Radnici formalno niti nisu dispečeri, jer je poslodavac propustio regulirati njihov status. U HEP-Operatoru prijenosnog sustava d.o.o. poslovi dispečera svrstani su u grupu samostalnih inženjera, što je također nepravilno miješanje poslova i zvanja. Molimo da se ovakve nepravilnosti hitno isprave uvođenjem grupa poslova koje nedostaju u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji svih ovisnih društava.

  2. Znatan broj radnika u svim društvima obavlja poslove za koje je potrebno stručno osposobljavanje, a na koje nisu raspoređeni svojim ugovorima o radu. Ako je stručno osposobljavanje obveza, onda je naročita obveza imati sklopljene ispravne ugovore o radu za radnike koji već obavljaju navedene poslove.
  Molimo da se navedena nepravilnost hitno ispravi i sa svim radnicima sklope ispravni ugovori o radu, bez obzira jesu li već upućeni na stručno osposobljavanje.

  3. S obzirom na istu potrebnu struku, obim posla, kao i stručnu osposobljenost slijedom Pravilnika, potrebno je ispraviti različito vrednovanje istovjetnih poslova iste složenosti u različitim organizacijskim jedinicama. Neki od primjera diskriminacije su:
  - dispečeri Mrežnog centra Zagreb (HEP-OPS) u odnosu na dispečere drugih Mrežnih centara,
  - dispečeri Elektroistre (HEP-ODS) u odnosu na dispečere drugih DP-a Modela-I,
  - operatori Komande lanca Varaždin (HEP-Proizvodnja) u odnosu na operatore Centra sliva rijeke cetine (CSRCE).
  Molimo hitno ispravljanje ovih i sličnih nepravilnosti.

  S obzirom na navedeno, TEHNOS će napraviti detaljan izvid među svojim članstvom, te svima kojima u Ugovoru o radu nije naznačeno da obavljaju svoje poslove koje obuhvaća Pravilnik (uklopničar, dispečer, strojari, vođe smjene, operateri i dr.) preporučiti da ne pristupe stručnom osposobljavanju i provjeri znanja, kao i pravnim sredstvima ishoditi ispravne Ugovore o radu.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design