Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Zaključci sa sjednice Glavnog odbora
 
 • U Zagrebu, 28. listopada 2013.

  Zaključci sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a održane 16. listopada 2013. godine


  ** Kolektivni ugovor i kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Razmatrajući prava radnika HOPS-a i svih radnika HEP grupe, donesen je sljedeći zaključak: Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. treba biti u potpunosti jednak kao važeći Kolektivni ugovor za HEP grupu, izuzev nužnih izmjena vezanih za naziv poslodavca. TEHNOS smatra da je takvo rješenje jedino moguće, ukoliko se želi zadovoljiti obje pregovaračke strane, odnosno omogućiti poslodavcu nastavak pravilnog restrukturiranja te osigurati stečena prava i interese radnika.

  ~
  ** Restrukturiranje HEP – Proizvodnje d.o.o.

  TEHNOS smatra da je izostankom pravodobnog restrukturiranja HEP-Proizvodnje d.o.o. učinjena velika diskriminacija radnika ovog društva u odnosu na radnike ODS-a i OPS-a, ne samo zbog visokih otpremnina koje su nekim radnicima omogućene, već i zbog katastrofalnog kadrovskog stanja. Stoga je potrebno hitno urediti novi organizacijski ustroj i zaposliti mlado pogonsko operativno osoblje.
  TEHNOS je nekoliko puta pokušao dobiti konkretne informacije o planovima restrukturiranja HEP-Proizvodnje, no dobio je samo ignoriranje ili demagoške odgovore. Ukoliko se ubrzo ne dobiju jednoznačni i detaljni odgovori TEHNOS će radikalizirati svoje ponašanje prema poslodavcu i odgovornim osobama za nastalo stanje.


  ** Reprezentativnost sindikata

  TEHNOS nije uspio na Upravnom sudu osporiti rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti te ostaje nereprezentativan za kolektivno pregovaranje na razini HEP grupe. S obzirom da smo uvjereni kako je tzv. zakon o reprezentativnosti protuustavan i namjerno osmišljen da bi uveo nered i oslabio sindikalnu scenu, kao i zbog ravnopravne borbe za prava radnika u HEP grupi, TEHNOS će i nadalje svim raspoloživim sredstvima osporavati navedeni zakon i njegove učinke.


  ** Novi Zakon o radu

  Vlada RH je putem Ministarstva rada i mirovinskog sustava naumila donijeti novi Zakon o radu. Nakon analize i procjene učinaka novog Zakona, TEHNOS je mišljenja kako bi takav zakon bio poguban za prava radnika u Hrvatskoj te predstavljao konačnu pripremu da hrvatski radnik postane vrlo jeftina radna snaga. Ideje Ministarstva idu u smjeru potpune fleksibilizacije radnog vremena (ukidanja fiksnog 40-satnog tjedna), ukidanja zajamčene otpremnine, promoviranje nepunog radnog vremena i zapošljavanja preko agencija za zapošljavanje, itd.
  TEHNOS je u postupku savjetovanja Ministarstvu rada i mirovinskog sustava poslao svoje negativno očitovanje o izmjenama ZOR-a, s konačnom ocjenom da takav prijedlog zaslužuje organizaciju generalnog štrajka u Hrvatskoj. U nastavku procesa i dalje ćemo aktivno osporavati loše odredbe te predlagati pravednija rješenja u novom Zakonu o radu.


  ** Unutarnja organizacija sindikata Bez obzira na način restrukturiranja društava HEP grupe te moguća razdvajanja ili spajanja, TEHNOS neće mijenjati svoje ciljeve i područje djelovanja, već će i nadalje sukladno svom Statutu ravnopravno zastupati svakog svog člana zaposlenog u bilo kojem društvu elektroprivredne djelatnosti. U svrhu povećanja svoje učinkovitosti u novim okolnostima, razmotrit će se izmjena unutrašnjeg ustroja sindikata u smislu utemeljenja dodatnih koordinacija/koordinatora za svako pojedino trgovačko društvo.
  Do kraja 2013. godine izradit će se Plan obrazovanja postojećih i novih sindikalnih aktivista, Financijski plan te pripremne radnje za Izbornu skupštinu u 2014. godini.


  **Pozajmice

  Iznos maksimalnog iznosa beskamatne pozajmice podiže se na 3.000 kuna i 6 otplatnih rata, koje svaki član TEHNOS-a može dobiti jednom godišnje, sukladno Pravilniku o odobravanju pozajmica.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design