Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- O B A V I J E S T
 
 • Zagreb, 28. listopada 2013.

  O B A V I J E S T o kolektivnim pregovorima za HOPS d.o.o.


  Novi udarac pravima radnika HEP grupe !!!


  Poštovane kolegice i kolege, članovi TEHNOS-a, radnici HEP grupe,

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Na strani sindikata u pregovorima sudjeluju TEHNOS, NSRHEP-a i HES.
  Prije početka kolektivnih pregovora, između poslodavca i sindikata je dogovoreno da se prava radnika neće mijenjati, odnosno da će u Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. biti prenijete sve odredbe iz Kolektivnog ugovora za HEP grupu sklopljenog 26. travnja 2013. godine, a učinjene će biti samo one izmjene koje su nužne za certificiranje i usklađivanje poduzeća s energetskim propisima RH i EU. Takav stav zauzeo je i Glavni odbor TEHNOS-a.

  No poslodavac je odstupio od dogovora te inzistira na smanjivanju razine prava i interesa radnika:
  ~ • brisanjem odredbe o nagradi radnicima u iznosu 3.550 kuna,
  • brisanjem odredbe o važnosti restrukturiranja i privatizacije za prava i interese radnika,
  • brisanjem odredbe o obvezi poslodavca da najmanje jednom u dva mjeseca obaviješćuje sindikate o tijeku priprema na izradi planova za restrukturiranje i privatizaciju,
  • fleksibilizacijom u segmentu radnog vremena i prekovremenog rada,
  • izostankom definiranja prava radnika na 400 kuna za Uskrs.


  Dakle, poslodavac nije dosljedan i nije pregovarao u dobroj vjeri.

  Na sastancima pregovaračkih odbora nije iznesen konačni prijedlog KU-a, no 23. listopada TEHNOS je od poslodavca dobio poziv na potpisivanje kolektivnog ugovora, uz usmeno obrazloženje da su ostala dva sindikata (HES i NSRHEP-a) poslala očitovanje o suglasnosti s prijedlogom poslodavca.
  Poziv na potpisivanje kolektivnog ugovora za HOPS d.o.o., koje bi trebalo biti 30. listopada, smatramo jednostranim i naprasnim prekidom kolektivnih pregovora. Ne sjećamo se da je ikad, u povijesti kolektivnog pregovaranja u HEP-u, poslodavac s nekim usuglasio konačni prijedlog kolektivnog ugovora, a da to nije napravljeno na pregovaračkim sastancima poslodavaca i sindikata te uneseno u službenu Bilješku.

  Ponovno se postavlja pitanje uloge predstavnika sindikata HES i NSRHEP-a, koji su se suglasili s umanjivanjem prava i interesa svojih članova u HOPS-u i na taj način ih diskriminirali u odnosu na svoje ostale članove u HEP grupi. Postavlja se i pitanje etičnosti predsjednika ova dva sindikata, Dubravka Čorka i Luke Marojice koji nisu zaposleni u HOPS-u, a bespravno su si uzeli ekskluzivitet određivanja sudbine prava radnika tog društva. Ta dva pregovarača prekršila su i odredbu Sporazuma kojim su se obvezali na „zajedničko kolektivno pregovaranje i jedinstvo očitovanja volje o sklapanju kolektivnog ugovora“, jer su ignorirali sve TEHNOS-ove zahtjeve za dogovorom i time namjerno opstruirali rad TEHNOS-a i cijelog pregovaračkog odbora sindikata. Može se razumjeti kontinuirana težnja nekih sindikata i poslodavaca da minoriziraju utjecaj TEHNOS-a, no potpuno je nerazumljiva diskriminacija svojih članova u HOPS-u i smanjivanje polazišne točke za skorašnji početak pregovora za HEP grupu.

  Nije razumljiva i nezainteresiranost većine radnika, koji omogućavaju ovakav razvoj situacije. Ljudi bi napokon trebali progledati!
  Kao i uvijek do sada, TEHNOS priprema aktivnosti protiv loših odluka. Nećemo vas iznevjeriti !!!

  Vaš TEHNOS!
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design