Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- P R I O P Ć E NJ E O POVEĆANJU NAJMNINE ZA STANOVE I NAPLATI TROŠKOVA IZGUBLJENIH TUŽBI
 
 • Zagreb, 26. studeni 2013.

  Ovih dana veliki broj radnika HEP grupe suočen je s provedbom odluka o:
  • ogromnom povećanju iznosa najamnina za stanove u vlasništvu HEP-a d.d. i povezanih društava, u kojima su radnici najmoprimci pretežito zbog poslovnih potreba poslodavca.
  • naplati sudskih troškova i drugih izvršenih isplata sa zateznim kamatama, slijedom izgubljenih tužbi za potraživanja prava iz kolektivnog ugovora od 22.12.1999. godine.

  Iako je vrlo mali broj TEHNOS-ovih članova obuhvaćen predmetnim postupcima, TEHNOS osuđuje ovakvo socijalno neodgovorno ponašanje od strane poslodavaca prema radnicima, a posebice jer se usporedno s time financijska sredstva poduzeća i nadalje nemilice troše na razne vanjske izvođače, institute, udruge, saveze, itd.~
  Ovi postupci nadograđuju se na gotovo u potpunosti ukinuta sredstva za standard radnika, nepostojanje transparentnog stimuliranja rada te sve češću diskriminaciju radnika pojedinih društava HEP grupe (restrukturiranje, kolektivni ugovor, …).
  TEHNOS smatra da je potrebna hitna promjena pristupa od strane poslodavaca. U suprotnom, ionako ugrožena motiviranost radnika dovest će do dodatnih poteškoća u poslovanju poduzeća.
  Prateći razvoj situacije po pitanjima najamnine za stanove i naplatu troškova izgubljenih tužbi, uočena je izrazita netransparentnost i nekorektnost od strane poslodavaca pa izražavamo sumnju u nezakonitost i pogodovanje u pojedinim slučajevima.

  Stoga je TEHNOS od Uprave HEP-a d.d. zahtijevao obustavu svih postupaka povećanja slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu HEP-a d.d. i povezanih društava, preispitivanje svakog pojedinačnog slučaja, te postupanje sukladno obvezama iz pojedinačnih Ugovora o najmu i Zakona o najmu stanova. Traži se i popis svih stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima za koje su sklopljeni Ugovori o najmu (ili o čuvanju), popis aktualnih korisnika s navođenjem Odluka temeljem kojih su stanovi dodjeljivani u najam, kao i popis otkupljenih stanova s navođenjem uvjeta pod kojima su isti otkupljeni.
  TEHNOS također smatra da radnici nisu krivci pa nisu niti dužni podmiriti sva neizmirena dospjela financijska potraživanja koja su nastala na temelju pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda po pitanju prava iz K.U.-a od 22.12.1999.g. te da je potrebno obustaviti sve aktivnosti poduzimanja prisilne naplate.

  U svrhu daljnjeg zaustavljanja socijalnog nasilja nad pojedinim radnicima i urušavanja njihovog radnog statusa, TEHNOS poziva sve direktno pogođene radnike kojima je potrebna pomoć da se jave na:
  01/6322-981 ili tehnos@hep.hr.

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design