Treba li u kriznim vremenima radnicima HEP-a smanjivati plaću?
DA, svakako
Samo ako je solidarno za pomoć drugima
NE
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Blokirani pregovori za Kolektivni ugovor 2008
 
 • Zagreb, 18.04.2008

          Obavijest Pregovaračkog odbora sindikata TEHNOS

  Dana 26 i 27.03.08. sindikati HES, NSR i TEHNOS usvojili su zajednički prijedlog KU i dogovorili se o broju i sastavu Pregovaračkog odbora. ( 5-3-2). NSR-Luko Marojica je predložio da u sklopu sporazuma o broju i satavu Pregovaračkog odbora budu i minimalni zahtjevi sindikata.
  ZOR u ćl.195, st.2 to ne predviđa, a osim toga predstavnici HES-a i TEHNOS-a su mišljenja da je za to pre rano, jer treba vidjeti do koje razine je poslodavac spreman ići, a tada će Glavni odbori sindikata odrediti minimum zahtjeva.~ 02.04.08 održan je prvi sastanak Pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca ( sindikati doduše nemaju verificiran broj i satav Pregovaračkog odbora ) kada su izmjenjeni potrebiti dokumenti.
  Luko Marojica ne predaje dokumente jer smatra da za to još ima vremena.
  08.04.08. održan je drugi sastanak, s tim da su se sindikati sastali sat ranije kako bi potpisali sporazum o broju i sastavu Pregovaračkog odbora koji nije bio sporan.
  NSR-Luko Marojica ne želi potpisati uvjetujući da u sadržaju budu i minimalni zahtijevi a da istovremeno ni sam iste nije mogao definirati uz opasku da pristaje na bilo koju definiciju. Bilo bi krajnje neozbiljno da su HES i TEHNOS predložili minimume bez dogovora s Glavnim vijećima svojih sindikata. Luko Marojica i njegovi pregovarači tada napuštaju salu.
  Predstavnik poslodavca na sastanku pregovarača je zatražio provjeru legitimiteta Pregovaračkog odbora sindikata koja naravni bez potpisa NSR-a nije postojala, a pojavio se iznenada i predstavnik EKN-a bez vjerodajnica. Poslodavac tada uvjetuje potpisani zapisnik nazočnih pregovarača da ne postoji spor oko broja i satava Pregovaračkog odbora što sindikati uzimaju za obavezu.
  Nakon izrade zapisnika da nije sporan broj i satav Pregovaračkog odbora već dodatni uvjet Luke Marojice, predstavnici HES-a i TEHNOS-a potpisuju i primjerak na potpis se dostavlja gospodinu Luki Marojici koji očito ne želi poštivati čl.198 ZOR-a koji nalaže da su stranke pregovora dužne pregovarati u dobroj vjeri, isti ne potpisuje uz napomenu da je sada sporan i broj i sastav Pregovaračkog odbora jer nema minimalnih zahtjeva sindikata.
  PREGOVORI SU TAKO BLOKIRANI !!!!!!!!
  16.04-08 na trećem sastanku pregovarača, predstavnik poslodavca nam to službeno priopćava uz napomenu da sad riječ ima Gospodarsko- socijalno vijeće.
  Znaći uz izgubljenih 15 dana još cca 30 dana od predviđenih 90.
  Kvalitet Kolektivnog ugovora sad stvarno dolazi u pitanje.
  Pregovarački odbor TEHNOS a 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
4/10/2020
4/7/2020
4/1/2020
3/29/2020
4/30/2019
12/18/2018
10/17/2018
10/17/2018
2/2/2018
12/25/2017
11/18/2017
11/5/2017
2/16/2017
1/23/2017
1/12/2017
1/11/2017
1/11/2017
12/22/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
 
  Sva prava pridržana A design