Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Pismo predsjedniku uprave HEP a prije potpisivanja KU 2008
 
 • Zagreb, 16.06.2008


  mr. sc. Ivan Mravak dipl.ing.
  Predsjednik Uprave HEP-a d.d.

  Poštovani gospodine predsjedniee!

  Pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za poslovni sustav Hrvatske elektroprivrede u završnoj su fazi.
  Znamo, radnike najviše zanimaju materijalna prava i plaaa od eega se i živi.~
  Nažalost, živimo u vremenu kada je jako bitno u KU regulirati i pitanja statusa i sigurnosti radnika HEP-a. O tome želimo otvoreno progovoriti.

  Još nije kasno poboljšati postavljene odrednice. Sada ponu?eni pomaci u materijalnim pravima i vrijednosti boda su pozitivan iskorak. Me?utim, ako se ta problematika i neka druga pitanja drugaeije ne definiraju to je jasna poruka svima koji dobro razumiju okolnosti u kojima HEP djeluje da je njegova buduanost kao sigurne i perspektivne tvrtke jako upitna.

  Nastojati aemo biti što jasniji s prijedlogom konkretnih rješenja na obostrano zadovoljstvo.

  1. VRIJEDNOST BODA koju nudi poslodavac na godinu ili dvije bez osiguranja porasta vrijednosti boda u odnosu na rast troškova života i inflacije, u ovom trenutku za sindikate je teško prihvatljivo. U odgovoru na Vaš posljednji prijedlog (kojeg još išeekujemo u pisanoj formi) zato aemo inzistirati na toj klauzuli. Vezivanje rasta vrijednosti boda iskljueivo za rast BDP-a predstavlja nesigurnost zato što je jako izvjesno da ae rast troškova života debelo premašiti iznos rasta BDP-a. Stoga je nužno da Uprava prihvati niveliranje vrijednosti boda u skladu sa realnim rastom troškova života, a konaeni porast sa stvarnim ostvarenjem BDP u RH.
  2. RESTRUKTURIRANJE HEP-a je uskla?eno s važeaim propisima, ali svima je sve jasnije da završni ein još nije odigran. Izvjesno je da HEP neae u svom sastavu održati cjelovit prijenos, da ae možda prodati hidropotencijal (provedba prijenosa vlasništva nad akumulacijskim jezerima sa HEP-a na Hrvatske vode kako bi se skinula pravna hipoteka sa moguae prodaje hidroelektrane?), staviti pod koncesiju velike konzumne centre i ostalo, a sve za potrebe punjenja državnog proraeuna. Postavlja se pitanje, zašto svjesno biti slijep kod oeitih namjera i interesa koji se kreiraju izvan HEP-a. Sprijeeimo moguaa zbivanja uspostavom drugaeijih relacija i zaštitimo naše nacionalne interese kada je u pitanju energetika.
   Me?usobne odnose, prava i obveze unutar vladajuaeg i ovisnih društava u HEP-u regulira Ugovor o me?usobnim odnosima za elektroenergetske djelatnosti, potpisan 30.12.2005. me?u društvima (HEP d.d.,Proizvodnja, OPS, ODS i Opskrba). Držimo, jako bitnim da se u Kolektivnom ugovoru u PREAMBULI i OPAIM ODREDBAMA rabe pojmovi ""vladajuae"" i ""ovisna društva"" kao stranke poslodavca što daje istinitost stanja i ozbiljnost ovih pregovora, te pravilno konstatiranje statusnih prava društava, radnika i samih potpisnika. Ugovor o me?usobnim odnosima za elektroenergetske djelatnosti ne regulira samo me?usobne odnose me?u društvima, nego se tiee i temelj je svih prava radnika koji su zajedno sa svojim 'd.o.o.-om' pravosnažnošau takvog ugovora dovedeni u odgovarajuai pravni status. Zato je svako spominjanje ""HEP-grupe"" ili eventualno najnovije ""HEP-korporacije"" u službenim aktima pravni nonsens.
  3. EU-PRISTUPNI PREGOVORI - pratimo nastojanja RH u približavanju EU i pregovore o poglavlju energetika. Vanjski interesi i oeiti pritisci ukazuju na moguae izdvajanje iz HEP-a ili podjelu prijenosnog sustava i to ne možemo ignorirati. Time se otvara daljnja moguanost prodaje hidropotencijala koji je atraktivan i visoko se cijeni. Sindikati su branili i branit ae cjelovitost elektroenergetskog sustava, zato ovako i progovaramo dok ima vremena.
   Dakle, vrlo brzo može se dogoditi promjena vlasnieke strukture, odnosno potpadanje radnika pod domenu nekih besautnih poslodavaca. U privitku ovog dopisa šaljemo Vam preslik pisma Krešimira Severa, predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata premijeru Sanaderu u kojem problematizira spremnost Vlade RH da se odriee poštivanja svih socijalnih i zaštitnih klauzula kod buduae prodaje poduzeaa u državnom vlasništvu, a u cilju slobode kretanja kapitala.
   Odluka je, ako je istinita, sramotna i opasna za radnike HEP-a. U tom kontekstu predlažemo da razmotrite promjenu stava Uprave što se tiee produžene primjene važenja KU.
   Promjenom i razbijanjem sustava te novima odnosom u vlasniekoj strukturi u poslovanju HEP-a, nema razumnih rješanja za HEP niti za radnike. Nesagledavanje takvih moguanosti sada, u ovom trenutku, sve skupa nas eini neodgovornim. Nama je jasna težina položaja Uprave i nas u sindikatima. Teško je iznaai salamonsko rješenje u situaciji kada je vlasnik voljan ili prisiljen pristajati na rješenja koja nisu u nacionalnom interesu. Ali, dok još možemo, koristimo zakonske moguanosti koje nam omoguauju instaliranje instituta produžene primjene važenja KU. Ne kažemo da je to jedini spas ali sigurno jest prepreka da se u skoroj buduanosti sa nama postupa kao sa robom kojoj je istekao rok trajanja.

   Apeliramo na Vašu savjest i savjest svih elanova Uprave kada je u pitanju KU odnosno sudbina svih radnika HEP-a. Ako predstavnici vlasnika koji su Vas imenovali na te odgovorne funkcije inzistiraju na rješenjima koja su po Vašem sudu u suprotnosti sa interesima ove firme i njenih radnika, stavite im mandate na raspolaganje. Takvu odluku pozdraviti ae sindikati i hrvatska javnost. Kada su ovakva pitanja na dnevnom redu mi u sindikatu se ne smatramo 'drugom' stranom. Dapaee, držimo da samo zajedno možemo doploviti u luku sigurnosti.
   U našem društvu došlo je do krize povjerenja u temeljne državne institucje. Politieke nomenklature su u kontinuitetu trošile povjerenje svojih gra?ana po pitanju korupcije, toleriranja kriminala u privatizaciji, nefunkcioniranja pravne države i lošoj obrani nacionalnih interesa. Ako su navodi iz pisma gospodina Severa toeni, onda je ta spoznaja strašna i skandalozna. Ueinimo nešto na ovom KU kako bi radnicima HEP-a donijeli barem malu dozu spokoja, ako se o spokoju u ovim opaim okolnostima može govoriti

  S osobitim poštovanjem

  Predsjednik TEHNOS-a
  Matko Utrobieia


  Preslik ovog pisma dostaviti:

  - Bernarda Pejia dipl.iur. - predsjednica PO poslodavca
  - Predsjednicima svih sindikata u HEP-u
  - Infohep
  - Oglasne ploee
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design