Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Aktualnosti
 
 
- Očitovanje na ponudu poslodavca od 18.06.2008.
 
 • Zagreb, 16.06.2008


  mr. sc. Ivan Mravak dipl.ing.- Predsjednik Uprave HEP-a d.d. Bernarda Pejić dipl.iur. - Predsjednica PO poslodavca

  Predmet: Očitovanje na ponudu poslodavca od 18.06.2008.

  Na sjednici Glavnog odbora sindikata TEHNOS održanoj dana 19.06.2008.god. u Zagrebu razmatrana je ponuda poslodavca za definiranje pojedinih stavki u tekstu novog KU. Prgovarači TEHNOS-a podnijeli su izvještaj o tijeku pregovora kao i o posljednjem sastanku pregovaračkih odbora održanom 10.06.2008. sa početkom u 15.20 sati, na kojem je bio nazočan gosp.Mravak. Na tom sastanku, u službenom dijelu i pri punoj svijesti i zdravoj pameti svih nazočnih pregovarački tim poslodavca pristao je na određene zahtjeve sindikata. Logično je bilo da se, po nama tada usmeno usuglašene odredbe, pojave i sada u pisanom očitovanju poslodavca koje smo dobili 18.06.o.g.. Međutim, to se nije dogodilo! ~

  U svezi naprijed navedenog, očitujemo se kako slijedi:

  • el.62: ponuđena formulacija za TEHNOS je prihvatljiva jer daje određene garancije da ćemo barem dijelom uspjeti kompenzirati, rastom vrijednosti boda, očekivani porast troškova života
  • el.18a, el.67a i el.41, el.59 st.1: (plaćanje otežanih uvjeta rada i pripravnosti kod kuće) su načelno prihvaaćni, sa ponudom sindikatima da se iz razumljivih razloga za pripremu uputa za primjenu, primjena odgodi - spominjalo se 3-4 mjeseca sa čime su se sindikati složili. Ovim očitovanjem danas, TEHNOS pristaje na odgodu primjene do 01.01.2009. jer je to dovoljno vremena da se sve pripremi za primjenu. Radnika koji bi ovo pravo koristili nema puno. Taj trošak poslodavca puno ne košta. U iduaih 6 mjeseci poslodavac može voditi evidenciju sati rada u tim uvjetima i u skladu tim može do kraja godine složiti takve naputke kojima će svaka zloupotreba biti smanjena na najmanju mjeru. Naputke za primjenu ovih članaka može izraditi i zajednička Komisija za tumaečnje odredbi i praaćnje primjene KU.
  • El.63: poslodavac pristao na zahtjev sindikata - sada odustaje! Zašto? Hoćemo suvislo obrazloženje. Popis tipiziranih radnih mjesta sa pripadajućim koeficijentima predstavlja jedan od faktora za određivanje plaće. Podsjećamo da je TEHNOS zbog te problematike organizirao industrijske akcije 2003.god. Tada postignutim sporazumom u postupku mirenja (u privitku) koji ima snagu Kolektivnog ugovora, a kršenje KU predstavlja kršenje zakona, poslodavac se obvezao po završenom postupku donošenja novih Pravilnika o radu, koji će obuhvaćati i tipizaciju i vrednovanje poslova, popis tipiziranih radnih mjesta sa pripadajuaim koeficijentima uvrstiti u tada važeći Kolektivni ugovor. U čemu je sada problem? Košta li to neke novce HEP?

  ZAKLJUČAK:
  Uvrštavanje članaka 18a, 41, 59 st1, 63 i 67a, kako je predlagao PO sindikata, u tekst novog KU predstavlja nužan uvjet za potpis KU od strane sindikata TEHNOS. Razlog više za ovakav stav predstavlja činjenica da su se pregovaračke strane o ovoj problematici složile usmenim dogovorom, a data riječ ima svoju težinu među ljudima dobrih i iskrenih namjera.
  Što se tiče drugih spornih stavki koje su taksativno navedene u tabličnom prikazu koji je sindikatima poslan 18.06.2008., pregovarački odbor sindikata je o tome raspravljao 11.06.2008. i o svakoj spornoj odredbi ima stav
  Nužno je stoga, a za to ima još i vremena, održati još jednu zajedničku sjednicu pregovaračkih odbora na kojoj obavezno mora biti i Predsjednik Uprave da se sve sporno do kraja izdefinira
  Ako pregovarački odbor poslodavca to smatra suvišnim, onda sindikat TEHNOS zahtjeva pisano očitovanje i obrazloženje poslodavca o jednostranom odustajanju od već usuglašenog teksta članaka 18a, 41, 59 st.1, 63 i 67a.
  Pisano očitovanje mora doći u sindikat TEHNOS do četvrtka 26.06.2008., najkasnije do 09.55 sati jer će u 10.00. početi sjednica Glavnog odbora na kojoj će se donijeti odluka o (ne)potpisivanju Kolektivnog ugovora.

  Predsjednik TEHNOS-a
  Matko Utrobičić
 
Vijesti
  TEHNOS aktualnosti
12/26/2023
12/26/2023
12/26/2023
12/25/2023
11/21/2023
10/31/2023
10/10/2023
8/14/2023
7/19/2023
6/6/2023
5/23/2023
4/20/2023
3/30/2023
3/30/2023
3/18/2023
3/18/2023
3/5/2023
2/23/2023
2/19/2023
10/19/2022
8/12/2022
6/6/2022
6/2/2022
5/1/2022
12/14/2021
11/19/2021
1/27/2021
1/19/2021
1/15/2021
4/15/2020
 
  Sva prava pridržana A design