Pravično bi bilo da je plaća u HEP-u od 1.1.2024. veća:
0%
15%
30%
45%
60%
Rezultati | Arhiva
 
Dokumenti

Statut / Pristupnica / Glasnik TEHNOS a / Zašt. zdravlja na radu / Sporazum o uređenju uvjeta za rad RV /
Zakon o reprezentativnosti 2014 godina / Usporedba stari zakon o reprezentativnosti i 2014 godine

Zakon o radu 2004 godine / Zakon_o_radu_2010 /
Zakon o radu 2014 godina / Usporedba zor2010-zor2014 /

KU_2005/ PrijedlogTEHNOS a za KU-2008 /KU 2008 godine / TEHNOS_prijedlog_KU-2010 / Kolektivni ugovor 2011 godina / TEHNOS_prijedlog_KU-2012 / Kolektivni ugovor 2013 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2014 godina / Kolektivni ugovor za HOPS, 2014 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2016 godina / Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2017 godina /
Kolektivni ugovor za HEP, 2019 godina / Kolektivni ugovor za HOPS, 2019 godina / KU_2023_prijedlog_TEHNOS-a /
Kolektivni ugovor za HOPS, 2023 godina /
Kolektivni ugovor za HEP grupu, 2023 godina /
 
 

  Sporazum_RV (pdf - 1,65 Mb)


HEP-Operator  prijenosnog  sustava  d.o.o.,  10000  Zagreb,  Kupska  4, 
 Sektor  za  vodenje sustava,  Sektor  za  informacijsko  komunikacijske  tehnologije,
  Sektor  za  razvoj  i  institucijsku suradnju,  Sektor  za  izgradnju  i  investicije, 
 Sektor  za  ekonomske,  pravne  i  kadrovske  poslove koje  zastupa  direktor  Društva 
 dr.  sc.  Dubravko  Sabolic (u  daljnjem  tekstu:  poslodavac)

Radnicko  vijece  u  Sektori-ma: 
 Sektor  za  vodenje  sustava,  Sektor  za  infomacijsko komunikacijske  tehnologije,
  Sektor  za  razvoj  i  institucijsku  suradnju,  Sektor  za  izgradnju  investicije,
  Sektor  za  ekonomske,  pravne  i  kadrovske  poslove,  10  000  Zagreb,  Kupska  4 
 (u daljnjem  tekstu:  Sektori)  kojeg  zastupa  predsjednik  Denis  Geto,  dipl.ing.
na  temelju  clanka  159.  stavka  9.  Zakona  o  radu  (NN  broj  137/04  -  procišceni  tekst)
  sklopili su  u  Zagrebu  dana  18.  lipnja  2009.  godine  sljedeci


SPORAZUM
O  uredenju  uvjeta  za  rad  Radničkog  vijeća  SEKTORI


Članak  1.
Ovim  se  Sporazumom  pobliže  ureduju  uvjeti  za  rad  Radnickog  vijeca.
Preuzmite ili pogledajte Sporazum o uređenju uvjeta za rad RV - Sektori
 
 
  Sva prava pridržana A design