Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- Budimo solidarni!
 
 • Zagreb, 15. siječnja 2021.


  O B A V I J E S T
  O FONDU MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI RADNIKA
  ZA SANIRANJE ŠTETA OD POTRESA


  Sindikat TEHNOS osnovao je fond međusobne solidarnosti radnika za saniranje šteta od potresa.
  Sva prikupljena sredstva preusmjerit će se našim kolegicama i kolegama koji su pretrpjeli veće štete.


  Podaci računa fonda su:
  HR8223400091511111895
  TEHNOS-STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA HEP-A - FOND SOLIDARNE POMOĆI
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb  >
  Uplatitelji (solidarni radnici) bi se trebali javiti na e-mail (tehnos@hep.hr) s obavijesti da su uplatili sredstva, kako bi im se poslije mogla povratno slati izvješća i druge obavijesti o radu fonda.

  Korisnici (oštećeni radnici) podnose Zahtjev za sredstva fonda, koji mogu dobiti javljanjem na e-mail (tehnos@hep.hr) ili na brojeve 01 6322-230 i 098 361-158. Na iste kontakte mogu se dobiti i dodatne informacije.

  Fond je privremenog trajanja od tri mjeseca (do 15.4.2021.).


  Vaš TEHNOS!
 
 
- Pomoć oštećenim radnicima u potresu
 
 • Zagreb, 30. prosinca 2020.


  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Frane Barbarić, dipl.iur.


  Poštovani,

  Sindikat TEHNOS dobija brojne upite od radnika društava HEP grupe na koji način mogu pomoći svojim kolegicama i kolegama, ali i HEP-ovim postrojenjima, koji su pretrpjeli štete od razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije.

  HEP treba pomagati svojim radnicima u nevolji, jednako onako kako će se radnici ovih dana bezrezervno žrtvovati kako bi svojim radom što brže sanirali sve štete na elektroenergetskim postrojenjima.


  Stoga predlažemo:

  1. Izdvajanje odgovarajućeg iznosa financijskih sredstava poduzeća za POMOĆ OŠTEĆENIM RADNICIMA DRUŠTAVA HEP GRUPE U POKRIVANJU TROŠKOVA OBNOVE OBJEKATA NAKON POTRESA. S obzirom na izvrsnu dobit koju će poduzeće ove godine ostvariti, smatramo da takav trošak neće narušiti poslovne planove.

  2. OSNIVANJE TRAJNOG FONDA ZA POMOĆ RADNICIMA, u koji bi radnici, sindikati, ali i poslodavac, mogli dobrovoljno uplaćivati financijska sredstva koja bi se poslije koristila za pomoć teže oboljelim ili elementarnim nepogodama oštećenim radnicima. Takav fond bi trajno riješio pitanje solidarnosti s onima kojima je to najpotrebnije i koji zbog sve raširenijeg problema nemogućnosti financiranja preskupih lijekova, pada primanja zbog dugotrajnog bolovanja ili velikih materijalnih šteta na objektima zapadaju u ozbiljne životne probleme. Sindikati i radnici će sigurno vrlo rado sudjelovati, a HEP bi sudjelovanjem pokazao da vodi brigu o svojim ljudima, posebno onim bolesnima koji su svoje zdravlje narušili tijekom dugogodišnjeg rada u poduzeću.


  Molimo Vas hitno postupanje.

  U nadi da ćete razmotriti i prihvatiti naš prijedlog, stavljamo se na raspolaganje za daljnji razvoj ideje fonda.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Odluka o rasporedu korištenja neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2019. godinu
 
 • Zagreb, 15. travnja 2020.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  n/r predsjednika Uprave Frane Barbarića, dipl.iur.
  HEP-Proizvodnja d.o.o.
  n/r direktora mr.sc. Roberta Krkleca
  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
  n/r direktora Nikole Šulentića, dipl.ing.
  HEP-Trgovina d.o.o.
  n/r direktora Ante Ćurića, dipl.ing.
  HEP-Opskrba d.o.o.
  n/r direktora Maria Puntarića, dipl.oec.
  HEP-Toplinarstvo d.o.o.
  n/r direktora Zdravka Zajeca, dipl.oec.
  HEP Elektra d.o.o.
  n/r direktora Predraga Bogičevića


  Prilikom donošenja predmetne odluke pozivate se na tzv. ""izvanredne okolnosti"", iako u Republici Hrvatskoj nije proglašeno izvanredno stanje, a Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) primjenjuje se sa svim svojim odredbama.

  Predmetna odluka u cijelosti je nezakonita, jer:

  • ""smatrate“ da je radnik iskoristio cijeli godišnji odmor za 2019. godinu do 31. svibnja 2020. godine. Zakon o radu ne poznaje samovoljno „smatranje“ već člankom 84. jasno definira da neiskorišteni dio godišnjeg odmora za 2019. godinu (citat:) „radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine“.
  za vrijeme godišnjeg odmora poslodavac ne može radnicima naređivati gdje će biti, kako će ga koristiti a nikako da još budu i pripravni (citat:) „javiti se na rad odmah po pozivu“.
  • ova odluka koja utječe na vrlo bitno pravo radnika očito nije prošla savjetovanje s radničkim vijećem, poput brojnih drugih koje se donose pod utjecajem tzv. „izvanrednih okolnosti“.


  Podsjećamo i sljedeće:

  • radniku se mora izdati rješenje o korištenju godišnjeg odmora najmanje petnaest dana prije njegovog korištenja, pogotovo ako se ne poštuje plan korištenja godišnjih odmora za 2019. godinu.
  • Bilo kakav sporazum između poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor ili isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan (bez učinka) i predstavlja najteži prekršaj poslodavca.
  • Nužne su osnove socijalnog dijaloga i informiranje radnika i njihovih predstavnika o važnosti razloga zbog kojih se uvode neke mjere. Samovolja dovodi do neprihvatljive represije ili nezakonitosti.


  Elektroprivredna djelatnost je jako važna, ali društva HEP grupe nisu na prvoj liniji obrane od COVID-a 19, odnosno nije potrebno pretjerivati sa radikalnim zahvatima u organizaciju rada, osim u dijelu poštivanja svih propisanih epidemioloških mjera te pridržavanja mjera fizičkog distanciranja.

  Nastavno na izneseno, sindikat TEHNOS zahtjeva da se predmetna nezakonita odluka stavi izvan snage, a radnicima omogući korištenje godišnjih odmora poštivajući Zakon o radu. Poslodavac se treba potruditi i napraviti raspored korištenja neiskorištenih dijelova godišnjih odmora za 2019. godinu do 30. lipnja, tako da budu zadovoljeni svi organizacijski i zakonski uvjeti.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Izvještaj o sponzorstvima društava HEP grupe
 
 • Zagreb, 10. travnja 2020.


  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Frane Barbarić, dipl.iur.


  Poštovani,

  S obzirom na česte rasprave unutar i izvan poduzeća o pravima radnika HEP-a u odnosu na one u privatnom sektoru te traženja da se naši radnici odriču svojih stečenih prava, radnici vrlo često s ogorčenjem gledaju ogromnu količinu HEP-ovih sponzorskih reklama na različitim događajima: sportskim, umjetničkim, kulturnim...

  Naše radnike posebno pogađa kada se od njih traži odricanje dok istovremeno gledaju HEP-ove reklame kod profesionalnih ili poluprofesionalnih pravnih ili fizičkih osoba. Time se novac poduzeća koji je nastao njihovim radom raspoređuje u naknade i premije profesionalaca, koji su nerijetko puno imućniji od samih radnika HEP-a. Za to vrijeme, u društvima HEP grupe, unatoč desetljeća upozoravanja, veliki broj radnika koji rade u najgorim uvjetima još uvijek ima mizerne koeficijente, daleko ispod 2,0.

  Kako bismo mogli sagledati razmjere marketinškog djelovanja poduzeća u odnosu na plaće i materijalna prava naših radnika te o tome otvoriti nužnu raspravu, molimo da nam dostavite:

  pregled utrošenih financijskih sredstava za sponzorstva i donacije od strane društava HEP grupe tijekom 2019. godine, s popisom pojedinačnih primatelja i njihovih primljenih iznosa

  popis svih trenutno važećih ugovora o sponzorstvima i donacijama društava HEP grupe, s ugovorenim iznosima


  Hvala unaprijed.


  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Prekovremeni i stimulirani rad za vrijeme kriznih mjera
 
 • Zagreb, 6. travnja 2020.


  HEP - Proizvodnja d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora mr.sc. Roberta Krkleca

  HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora Nikole Šulentića, dipl.ing.

  HEP - Trgovina d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 n/r direktora Ante Ćurića, dipl.ing.

  HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb, Kupska 4 n/r predsjednika Uprave dr.sc. Tomislava Plavšića


  Poštovani,

  Organizacija rada, ograničenja i izvanredne mjere koje se u poduzeću provode u svrhu sprječavanja širenja COVID 19 bolesti uzrokovane koronavirusom dovele su do situacije da postoje radnici koji će za vrijeme ograničenja morati biti prisutni na radnom mjestu te ostali, koji će biti raspoređeni kod kuće.

  Radnici koji rade i moraju biti prisutni na poslu:
  - bit će plaćeni u punom radnom vremenu, jednako kao i svi oni koji nisu u obavezi rada ili ne ostvare punu satnicu
  - nisu u mogućnosti provoditi samoizolaciju već su dodatno izloženi mogućnošću zaraze
  - moraju biti u stalnoj pripravnosti zbog moguće potrebe za zamjenom nenadano oboljelih kolega

  Radnici koji rade i moraju biti prisutni na poslu većinom su smjenski radnici, kojih na mnogim radnim mjestima nema dovoljno zbog dugogodišnjeg lošeg načina kadroviranja. Pod utjecajem kriznih mjera ovi radnici su dodatno opterećeni ili većim opsegom posla ili prekovremenim radom ili oboje.

  S obzirom na povećana opterećenja, molimo da se smjenske radnike, ali i sve ostale koji će morati biti prisutni na poslu, ne izrabljuje dodatno već da ih se za odrađeno vrijeme tijekom ovog kriznog stanja plaća ukoliko su radili prekovremeno, dosljedno, na svakoj plaći za odrađeno vrijeme u proteklom mjesecu, sukladno Zakonu o radu.

  Nastavno na napisano, također smatramo da svi radnici koji imaju obavezu rada i prisutnosti na poslu zaslužuju biti stimulirani za takav rad pod povećanim opterećenjem i rizicima.

  Hvala na razumijevanju.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Protivljenje potpisanom sporazumu o umanjenju materijalnih prava radnika za 500 kuna
 
 • Broj: 7/20-1
  Zagreb, 1. travnja 2020.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Frane Barbarić, dipl.iur.  Poštovani,

  Nemalo smo iznenađeni ugledavši vijest u medijima kako su se svi radnici HEP-a solidarno odrekli svojih primanja u iznosu od 500 kuna, sa svrhom solidariziranja sa sugrađanima u vezi s koronavirusom i potresom. Medijima je dano priopćenje u ime radnika, a da radnike nitko ništa nije pitao!!! Radnici se ničega nisu odrekli, već su im oduzeta njihova prava zajamčena kolektivnim ugovorom. Važeći kolektivni ugovor ima trajanje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Umjesto da se kolektivni ugovor koristi za čuvanje socijalnog mira iduće dvije godine, njegovim degradiranjem u samim začetcima važenja radnicima se šalje poruka nesigurnosti i nepovjerenja. Suglasnost TEHNOS-a za ovakva smanjenja prava radnika HEP-a nećete dobiti.

  Ovim činom svakom radniku HEP-a oduzeto je 500 kuna od novca koji su sami zaradili. Oduzeto je i onim HEP-ovim radnicima koji su također pretrpjeli direktne štete od potresa i kojima je potrebna svaka kuna. Ako se već mislilo uzimati novac od radnika, ispravno bi bilo da se taj novac i upotrijebio za pomoć oštećenim radnicima HEP-a, umjesto njegovog davanja u rupu bez dna zvanu Državni proračun.

  HEP treba pomoći potrebitima, i to većim iznosima od ovim putem namaknutih 5-6 milijuna kuna. No nejasno je zašto se uzima novac od radnika, umjesto da se donira novcem poduzeća (kojeg su upravo radnici svojim radom stvorili). Naročito je nejasno zašto se to radi u uvjetima kada HEP izvrsno posluje, a znatna količina financijskih sredstava se već daje vanjskim pravnim i fizičkim osobama, primjerice prekomjernim ustupanjem poslova vanjskim izvođačima, ili primjerice sponzorstvima profesionalaca. Većina radnika HEP-a već je dulje vrijeme zbog toga ogorčena pa bi bolje bilo da se poslovanje rastereti takvih izdataka, a ta sredstva preusmjere u predmetne humanitarne svrhe.

  Radnicima HEP-a treba dozvoliti da sami odlučuju o načinu svoje solidarnosti. Neki od njih nemaju puno, ali neki će dati i više od oduzetih 500 kuna.

  Ovom prilikom predlažemo donošenje odluke o POMOĆI OŠTEĆENIM HEP-ovim RADNICIMA U POKRIVANJU TROŠKOVA OBNOVE OBJEKATA NAKON POTRESA I LIJEČENJA ZARAŽENIH KORONAVIRUSOM. Time bi se pokazao humanitarni karakter i prema vlastitim radnicima, a ne samo ispunjenje političkih naloga na njihovu štetu.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- O B A V I J E S T o sindikalnoj potpori članovima koji su pretrpjeli štetu uslijed elementarne nepogode (potresa)
 
 • Zagreb, 27. ožujka 2020.


  Podsjećamo članove TEHNOS-a o postojanju Pravilnika o sindikalnim potporama, koji između ostalog predviđa i dodjelu pomoći iznosa 1.000 - 5.000 kuna u slučaju šteta od elementarnih nepogoda (požar, poplava, potres...).

  Ovom prilikom molimo članove da se jave ako imaju značajnija oštećenja na svom domu uslijed nedavnog potresa.

  Pravilnik i zahtjev za sindikalnom potporom možete dobiti u uredu sindikata, kod sindikalnog povjerenika TEHNOS-a ili naći na: http://heptehnos.hr/pogodnosti.asp.


  Vaš TEHNOS!
 
 
- Sretan međunarodni praznik rada, dan otpora, a ne odmora!
 
 • NE ZABORAVIMO: Krvavi začetak borbe za radnička prava u Svijetu.

  Danas smo skloni ulogu sindikata banalizirati na prodaju svinjskih polovica i prepucavanje sindikalnih čelnika u medijima, ali nekada to nije bilo tako.
  Uživanje u današnjoj povlastici slobodnog ujedinjavanja radnika, koje danas tako olako odbacujemo, nekad davno neki ljudi su platili svojim životima.

  Krvavi 1. svibnja 1886. godine u Chicagu
  Događaj koji je promijenio povijest i bio pokretač za daljnja slavlja 1. svibnja, bile su radničke demonstracije 1. svibnja 1886. godine u Chicagu, kada je u sukobima s policijom poginulo 200 radnika, a osmero ih je osuđeno na smrt.
  Radnici su tada, sukladno Rezoluciji o osmosatnom radnom vremenu donesenom 1884. godine od strane Federacija trgovačkih organizacija i Radničkog sindikata, tražili pravo na radni dan od osam sati.
  Nakon što sve legalne metode borbe za dobivanje osmosatnog radnog vremena nisu pomogle radnici su se odlučili na radikalnije metode te je 250.000 radnika krenulo u štrajk.
  S druge strane državne su se institucije spremale za borbu s radnicima kupujući naoružanje za policiju, koje je trebalo upotrijebiti protiv štrajkača.

  Dana 3. svibnja 1886. godine policija je počela pucati na radnike štrajkače u ''McCormic Ripper Works Factory'' i tom prilikom su ubijena četiri radnika, a velik broj radnika je ranjen. Čelnici sindikata su sljedeći dan sazvali masovni prosvjed u Hymarket Squeru kako bi protestirali protiv brutalnosti. Nakon što su policajaci došli i naredili im da se raziđu, bačena je bomba na policiju i tom prilikom je ubijen jedan policajac, a ranjeno 70. Policija je odgovorila pucnjavom, ubivši jednog, a ranivši mnoge druge. Iako nikada nije točno utvrđeno tko je bacio bombu, nagađa se da su to napravili anarhisti. Ovaj incident je poslužio kao izgovor za napad na ljevicu i radnički pokret. Policija je upadala i pretraživala domove i urede osumnjičenih radikala, a stotine ih je uhićeno bez optužbe.
  To je probudilo lavinu koja se više nije mogla zaustaviti, jer su se nakon toga radničke organizacije počele povećavati i slaviti taj dan. Proslave su se rado koristile za isticanje novih prava koje su tražili. Crvena zastava postala je simbolom radništva, a crvena boja na njoj označavala je krv prolivenu u sukobu s vlastima tog davnog 1. svibnja. Diljem svijeta danas se proslavlja Međunarodni praznik rada.

  Jedan od osuđenih radnika na smrt nakon prvomajskih demonstracija u Chicagu 1886. godine tada je izjavio: 'Doći će vrijeme kada će naša tišina u grobu biti glasnija od našeg glasa'.

  Smrtne kazne nema, a mi ipak ne galamimo iz petnih žila!
 
 
- TEHNOS održao 8. Izbornu skupštinu
 
 • Zagreb, 17. prosinca 2018.

  Skupštini je prisustvovalo 60-tak delegata i gostiju iz svih podružnica TEHNOS-a,od Osijeka do Dubrovnika. Pozivu su se odazvali uvijek dragi gosti iz Hrvatskog elektrodistribucijskog sindikata (HEDISS-a), Ivana Marasović i Klara Pavičić, kao i predstavnici Uprave HEP-a, predsjednik Frane Barbarić i član Petar Sprčić, koji su srdačnim uvodnim govorima pozdravili TEHNOS i njegove delegate.

  Nakon provedenog glasanja, odlučeno je da će u idućem četverogodišnjem mandatu dužnosti obnašati:
  predsjednik TEHNOS-a - Denis Geto iz Nacionalnog dispečerskog centra,
  predsjednik Skupštine - Esad Redža iz TE-TO Zagreb,
  dopredsjednik Skupštine - Darko Marić iz TE-TO Sisak.
  članovi Nadzornog odbora – Ivica Crneković (KTE Jertovec), Mario Kušan (TE-TO Sisak) i Vedran Pfeifer (TE Rijeka).
  članovi Statutarne komisija – Ivan Sigurnjak (HE Jaruga), Vukman Duško (Elektra Zadar) i Danko Šimičević (TE Rijeka).

  Ostale poruke koje je Skupština TEHNOS-a odaslala nisu bile prepričavanje povijesti već usmjerene prema budućim aktivnostima. Tako će TEHNOS u 2019. godinu ući s:
  • donesenim pravilnikom o sindikalnim potporama, kakav imaju samo rijetki sindikati, a kojim će se članovima sindikata isplaćivati značajne pomoći u slučajevima rođenja djeteta, smrti člana obitelji, bolovanja preko 90 dana i šteta uslijed elementarnih nepogoda.
  • izmjenama Statuta, koje će omogućiti da članovi TEHNOS-a ne budu isključivo radnici društava HEP grupe, već to mogu postati i radnici koji obavljaju posao za ta društva (npr. agencijski radnici) ili koji rade u drugim društvima u elektroprivrednoj djelatnosti. Izmjenama statuta definirale su se i radne grupe koje se mogu osnovati, u cilju bolje pripreme specifičnih pitanja iz sindikalne djelatnosti i uključivanje šireg članstva u rad sindikata.
  • pokrenutom Kasom uzajamne pomoći na inicijativu samih članova, kao samo jednom od novih članskih pogodnosti,
  • pokrenutim sindikalnim glasilom, koje će se kontinuirano objavljivati u cilju kvalitetnijeg informiranja članstva, i dr.

  Predsjednik Skupštine Esad Redža zahvalio se na ponovnom izboru i istaknuo kako priželjkuje još veću aktivnost TEHNOS-ovog članstva.

  Pravna suradnica sindikata Danica Lisičar, koja je od prvog dana s TEHNOS-om, istaknula je važnost TEHNOS-a kao radničkog sindikata, jednog od rijetkih koji je istinski zastupao prava radnika tijekom svih proteklih 28 godina postojanja, te predložila da se za 30-godišnjicu pripremi izdavanje monografije, koju je TEHNOS zaslužio.
 
 
- Prosvjed PROTIV najavljene mirovinske reforme
 
 • 17.listopad 2018.
  Poštovane kolegice i kolege, članovi sindikata, radnici,

  Pozivamo Vas da zajedno sudjelujemo na prosvjedu PROTIV najavljene mirovinske reforme.
  Pokažimo da nitko nema pravo pogodovati kapitalu na račun naših sudbina i sudbina budućih generacija.

 
 
- ČLANSKE POGODNOSTI
 
 • 1. rujan 2018.

  Obavještavamo sve članove TEHNOS-a o novim članskim pogodnostima koje pokrećemo u 2018. godini.

  * Pokrenuta je Kasa uzajamne pomoći.

  * Mobilna mreža VPN TEHNOS dogovara se pod puno povoljnijim uvjetima (realizacija u mjesecu studenom).

  * Po prvi puta uvode se unificirane solidarne financijske potpore članovima TEHNOS-a, za rođenje djeteta, smrti u užoj obitelji, dužeg bolovanja, elementarnih nepogoda (realizacija u mjesecu studenom).

  * Korištenje usluga vodenog parka Aqua Viva u Krapinskim toplicama po povoljnim cijenama.

  TEHNOS se ne želi baviti svinjskim polovicama već zaštitom prava i interesa svojih članova i radnika. Zato prihvaćamo i uvodimo samo malobrojne članske pogodnosti koje to zaista i jesu.
 
 
- Vjetar i dalje puše - HEP
 
 • 1. veljače 2018., radnickaprava.org

  radnickaprava.org
  01 02 2018

  Kao i ostatak hrvatskog javnog sektora, tijekom posljednjih godina HEP je više puta bio na udaru pokušaja privatizacije. Slučajevi već provedene privatizacije pokazali su se kao izuzetno loš recept za dobrobit tvrtki, njihovih radnika i korisnika, kao i državnoga gospodarstva u cijelosti. U prilogu o HEP-u nastojali smo sumirati trenutnu situaciju u kompaniji te kroz razgovor s dugogodišnjim zaposlenicima i stručnjacima na polju energetike pokušali smo dati moguću perspektivu razvoja kompanije. Naši sugovornici bili su radnici proizvodnog sektora HEP-a (ujedno i članovi sindikata Tehnos), Matko Utrobičić iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), Goran Jeras iz Etične Banke i Dean Kosić iz komunalnog poduzeća Krk Ponikve d.o.o.

  Pogledajte video..
 
 
- U upravi HEP-a ponovno politika ispred struke
 
 • Zagreb, 22. prosinca 2017.

  Hrvatski elektrogospodarski sindikat – HES
  Nezavisni sindikat radnika HEP-a
  Sindikat TEHNOS

  NISU SUGLASNI

  sa predloženim imenovanjem gospodina Frane Barbarića za predsjednika Uprave HEP-a d.d.

  O b r a z l o ž e nj e


  Predstavnici sindikata očekuju od Vlade RH da na najodgovorniju poziciju u HEP-u predloži osobu dokazane stručnosti, te smatraju da bi to morala biti osoba tehničke struke.
  Gospodin Barbarić je u vrijeme kompromitirane Uprave na čelu s Ivanom Mravkom obnašao vrlo visoku funkciju Direktora Direkcije za opće, pravne i kadrovske poslove te je pokazao zastrašujuću netrpeljivost prema sindikatima. Vršio je progon odvjetnika koji zastupa radnike podnošenjem lažne prijave protiv njega, u tom postupku se lažno predstavljao kao predstavnik radnika. U doba dok je obnašao tu funkciju suradnja sa sindikatima nije postojala, stoga izražavamo bojazan da neće biti uspostavljena nužna i zakonom propisana suradnja, a što je za ovako veliko trgovačko društvo nedopustivo.

  HES – Dubravko Čorak
  NSRHEP-a – Sonja Mikulić
  TEHNOS – Denis Geto
 
 
- Video materijali sa konferencije: Upravljanje javnim dobrima u RH
 
 
 
- Okrugli stol
 
 • 19 04 2017
  Okrugli stol
  19 04 2017

  Okrugli stol održan je 19. travnja 2017., u organizaciji TEHNOS-a, Instituta za političku ekologiju (IPE) i Zadruge za etično financiranje (ZEF).

  Pogledajte video..
 
 
- OSVRT SINDIKATA NA SABORSKU RASPRAVU O HEP-U:
 
 • Poveznica na originalni dokument odgovora Vlade na interpelaciju u Saboru:

  Prenosimo službeni odgovor predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića na saborsku interpelaciju upućenu od strane 19 SDP-ovih zastupnika povodom najave o privatizaciji HEP-a. Nikoga neće šokirati kada kažemo da su iznešene zamjerke te kompletna interpelacija odbijeni u odgovoru od strane Vlade. Nekoliko komentara našeg sindikata:

  Prije svega, istaknimo licemjerje činjenice da je jedan od argumenata za obranu privatizacije HEP-a taj da je HEP proces pripreme za IPO već pokrenuo tokom 2014. godine za vrijeme mandata Zorana Milanovića. Drugim riječima, HDZ pravda svoj plan time što ukazuje na to da je plan ustvari započeo SDP.

  Još jedan u nizu primjera gdje vidimo da se, uz sav karneval i površinske razlike, interesi vladajućih u stvari znatno preklapaju, naročito u ekonomskim pitanjima, a na štetu javnog interesa.

  Nadalje, Vlada u odgovoru tvrdi da je početni proces pripreme za IPO, među ostalim, ukazao i na bolje poslovne rezultate elektroenergetskih poduzeća ako su na burzi umjesto u državnom vlasništvu. Tu tvrdnju sindikat TEHNOS ne prihvaća bez dokaza (kojih u Vladinom odgovoru nema), te najavljujemo da ćemo kao prvi korak napisati službeni dopis Upravi HEP-a te tražiti očitovanje o situaciji.

  Činjenica da aktualna Vlada pokušava obraniti ideju privatizacije HEP-a tako da ju prebacuje na leđa svojih najljućih političkih neprijatelja, SDP-a, govori nam da ova ideja stoji na tankom ledu čak i među političkom elitom. Nećemo odustati od namjere očuvanja HEP grupe u državnom vlasništvu, kao strateškog poduzeća od javnog interesa.

  Pozorno pratimo razvoj događaja i reagirat ćemo pravovremeno na svaku bitnu promjenu.

  Sindikat TEHNOS

 
 
- Mreža TV, 23.1.2017,
 
 • Mreža TV 23 01 2017
  Mreža TV
  23 01 2017

  U emisiji Vježbanje demokracije kod Branka Vukšića, gostovali su predsjednik sindikata TEHNOS Denis Geto i predsjednik sindikata Nova solidarnost iz INA-e Predrag Sekulić

  Pogledajte video..
 
 
- Tko je rekao da TEHNOS nije reagirao na političko kadroviranje?
 
 • 12. siječnja 2017.

  Proteklih tjedana, otkako je (božićnom čestitkom) premijer Plenković šokirao javnost i obznanio namjeru da se krene u privatizaciju HEP-a, mediji ne prestaju pisati o toj temi. U tom vrtlogu tekstova, stavova i analiza često se pojavljuje i naš sindikat, TEHNOS, koji je na tragu svojih dosadašnjih angažmana i odluka odmah istupio sa nedvosmislenom osudom te ideje i najavom organiziranja otpora i obrane HEP-a od pogubnih posljedica privatizacije.

  Predsjednik našeg sindikata, Denis Geto, u nizu intervjua i medijskih nastupa proteklih dana ponovio je jednoglasno donesenu odluku Glavnog odbora TEHNOS-a o protivljenju svakoj privatizaciji HEP-a. Smatrajući da je situacija ozbiljna i da nema mjesta šali, u tim istupima spomenuo je, među ostalim, mogućnost radničkih akcija te štrajkova koji bi kao krajnju posljedicu mogli imati privremeni prekid opskrbe električnom energijom.~

Više o tome..

- HRT Hrvatska uživo, 4.1.2017 - sindikat TEHNOS (Denis Geto) protiv privatizacije HEP-a
 
 • HTV Hrvatska uživo
  04 01 2017

  Sindikat TEHNOS protiv najavljene
  privatizacije HEP a

  Pogledajte video..
 
 
- HRT Otvoreno, 2.1.2017 - sindikat TEHNOS (Denis Geto) protiv privatizacije HEP-a
 
 • HTV Otvoreno 02 01 2017

  Sindikat TEHNOS protiv najavljene
  privatizacije HEP a

  Martina Dalić, Ivo Jelušić, Slavko Krajcar, Denis Geto

  Pogledajte video..
 
 
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  Sva prava pridržana A design