Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Pravično bi bilo da je plaća veća:
0%
10%
20%
50%
100%
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- Izvješće s druge sindikalne konferencije: Radnički otpor uništavanju poduzeća
 
 • U Zagrebu, 06. ožujka 2013.


  Dana 02. i 03. ožujka 2013. godine u prostorima HEP-a u Zagrebu održana je druga sindikalna Konferencija pod nazivom Radnički otpor uništavanju poduzeća, kojoj su suorganizatori bili aktivisti Radničke Borbe i sindikat TEHNOS. Radnička Borba je trenutno vodeća organizacija u Hrvatskoj koja se bori za opća prava radničkog pokreta.

  Uspješno okončana prva sindikalna konferencija i usvojena Deklaracija sindikalne konferencije potvrdila je potrebu jačanja sindikalne solidarnosti i aktivnosti na ujedinjavanju sindikalnih borbi koje se javljaju u pojedinim poduzećima.
  Druga konferencija Radnički otpor uništavanju poduzeća stoga je imala svrhu nastavka aktivnosti povezivanja sindikalista bez obzira na sindikate i sindikalne središnjice u kojima djeluju, kao i radničkih borbi za obranu poduzeća u javnom i privatnom vlasništvu. ~
Više o tome..

- Reagiranje na stručno osposobljavanje i provjeru znanja
 
 • Zagreb, 25. veljače 2013.

  • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave Zlatka Koračevića, dipl.ing.

  • HEP - Proizvodnja d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktora Damira Magića, dipl.ing.

  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
  n/r direktora Zdeslava Čerine, dipl.ing.

  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r direktorice mr.sc. Ljiljane Čule


  PREDMET: Poslovi za koje se radnici šalju na stručno osposobljavanje i provjeru znanja

  U svim HEP-ovim organizacijskim jedinicama priprema se ili već provodi stručno osposobljavanje i provjera znanja slijedom obveza iz „Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima“ (dalje: Pravilnik).

  Navedeni Pravilnik je nepotreban jer su programi osposobljavanja takvi da neće postići učinkovitu osposobljenost potrebama poslovnog procesa u HEP-u, već će samo biti dodatni teret radnicima i poslodavcu. Financijski troškovi također nisu zanemarivi.
  Iako je struka dala brojne primjedbe na prvi prijedlog pravilnika koji datira još iz 2009. godine, poslodavci nisu dovoljno učinili prema nadležnom Ministarstvu kako bi se suzbile njegove loše posljedice. S obzirom da novi Zakon o energiji nalaže da se donese novi Pravilnik, ukazuje se nova prilika za izmjene njegovih loših odredbi.~
Više o tome..

- Očitovanje o organizacijskim promjenama
 
 • Zagreb, 25. veljače 2013.

  TEHNOS izražava svoje nezadovoljstvo načinom provedbe organizacijskih promjena u svim društvima temeljnih djelatnosti. U nastavku dajemo naše očitovanje za HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.


  BESPOVRATNO IZGUBLJENO VRIJEME

  Nužnost restrukturiranja HEP grupe i organizacijskih promjena u HEP-Operatoru prijenosnog sustava d.o.o. poznata je već više od tri godine, odnosno od mjeseca rujna 2009. godine kada je stupio na snagu tzv. treći paket energetskih propisa EU.
  Krajem lipnja 2012. godine donesen je „Program restrukturiranja HEP grupe za razdoblje 2012. do 2016. godine“, na osnovu kojeg je HEP-OPS do 31.10.2012. godine trebao izmijeniti organizacijski ustroj društva te izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta. ~
Više o tome..

- TEHNOS priprema tužbe zbog neisplaćene Božićnice
 
 • Zagreb, 17. siječnja 2013.

  Na sjednici Glavnog odbora TEHNOS-a - Strukovnog sindikata radnika HEP-a, održanoj 15. siječnja, donesena je odluka o prikupljanju punomoći za tužbe od svojih članova.

  Na sjednici je također razmatrano upoznavanje javnosti sa stanjem u HEP-u po pitanjima kolektivnog pregovaranja, restrukturiranja, reorganizaciji te drugim poslovnim odlukama.


  ODLUKA

  sa sjednice Glavnog odbora

  održane 15. siječnja 2013. godine


  1. Utvrđuje se da poslodavac do današnjeg dana nije ispunio obvezu iz članka 72. Kolektivnog ugovora kojom je povodom Božića trebao isplatiti najmanje 1.750,00 kuna svakom radniku.

  2. TEHNOS pokreće postupak prikupljanja punomoći od svojih članova u svrhu utuživanja prava na Božićnicu iz točke 1. Ove Odluke.

  3. Za provedbu ove Odluke među članovima zadužuju se sindikalni povjerenici TEHNOS-a, a prema nadležnim tijelima gosp. Slavko Mandekić i Denis Geto.

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
-
PREKID SOCIJALNOG MIRA !!!
 
 • Zagreb, 11. siječanj 2013.

  O B A V I J E S T članovima TEHNOS-a


  Poštovane kolegice i kolege, članovi TEHNOS-a,

  Unatoč našim višekratnim upozorenjima, poslodavci svojim postupcima grubo krše odredbe Kolektivnog ugovora, Zakona o radu i drugih propisa.

 • Neisplatom Božićnice u iznosu od najmanje 1.750,00 kuna, prekršili su članak 72. Kolektivnog ugovora.
 • Izostankom pravodobnog i detaljnog obavješćivanja sindikata o restrukturiranju, navodnom višku radnika, tijeku izrade nove organizacije i sistematizacije, ne poštuje se članak 21. Kolektivnog ugovora.
 • Poslodavci su podržali zahtjev dva HEP-ova sindikata (HES i NSRHEP-a) da razina kolektivnog pregovaranja i određivanje reprezentativnosti sindikata bude HEP grupa, čime su postupili suprotno odredbama članka 244. ZOR-a o zabrani podupiranja pojedinih sindikata i posredno utjecali na to da TEHNOS ne bude reprezentativan i izgubi pravo na sudjelovanje u kolektivnim pregovorima. Takvim činom poslodavac je posredno onemogućio održanje socijalnog mira s TEHNOS-om, jer sindikat koji ne sudjeluje u sklapanju Kolektivnog ugovora zaštitu i promicanje prava svojih članova može ostvariti jedino industrijskim akcijama.
 • Kontinuiranim ignoriranjem namjerno se onemogućava pravodobno štićenje i promicanje prava članova TEHNOS-a, čime se ne poštiva članak 133. Kolektivnog ugovora.
 • Postoje brojni drugi propisi koji se ne poštivaju na štetu radnika.
 • Opća netransparentnost prema socijalnom dijalogu očituje se i u potpunom nedostatku informacija o opravdanosti investicija, posljedicama novih energetskih zakona, restrukturiranju, reorganizaciji i razdvajanju slijedom energetskih direktiva EU.
 • Poslodavcima su radnici postali nebitni, što dokazuju potpunim ukidanjem sredstava za standard radnika, namjerom otimanja odmarališta za čiju izgradnju su radnici odvajali od svojih plaća, nastavkom kadroviranja po principu: podobni i rukovodstvo - DA, operativa – NE, ...


 • Zbog ovakvog, krajnje bahatog i podcjenjivačkog odnosa prema TEHNOS-u, njegovim članovima i svim radnicima HEP-a, poslodavci su uzrokovali prekid stanja socijalnog mira u odnosu na TEHNOS.

  Na sjednicama tijela TEHNOS-a, koje su u tijeku hitnog sazivanja, razmatrat će se sljedeće aktivnosti:
  • Tužbe i inspekcijski nadzori,
  • Raspisivanje referenduma za štrajk,
  • Obraćanje javnosti,
  • Pokretanje postupaka osobne odgovornosti Uprave HEP-a i ovlaštenika poslodavaca.


  Vaš TEHNOS!
 
 
- O B A V I J E S T
o reprezentativnosti sindikata i početku kolektivnih pregovora u HEP-u
 
 • PREDSJEDNIŠTVO
  Zagreb, 11. siječanj 2013.


  Iskoristivši tzv. Zakon o reprezentativnosti, poslodavci i dva HEP-ova sindikata (Hrvatski elektrogospodarski sindikat - HES i Nezavisni sindikat radnika HEP-a) izrazili su želju da razina kolektivnog pregovaranja i određivanje reprezentativnosti sindikata bude HEP grupa. Time su namjerno utjecali na to da TEHNOS ne bude reprezentativan i istisnuli ga iz kolektivnih pregovora, unatoč tome što TEHNOS zadovoljava uvjete reprezentativnosti u dva od tri društva temeljnih djelatnosti (OPS i Proizvodnja), a u HEP-Proizvodnji je i najveći.~
Više o tome..

- Predmet: Obavijest o prekidu socijalnog mira
 
 • Zagreb, 11. siječnja 2013.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Zlatko Koračević, dipl.ing.


  Poštovani,

  Proglašavamo prekid socijalnog mira, koji je uzrokovan Vašim odnosom prema TEHNOS-u, njegovim članovima i svim radnicima HEP-a.

  Iako smo Vas upozoravali i na brojne druge nepravilnosti i nepoštivanja propisa, u kojima sudjelujete Vi i drugi ovlaštenici poslodavaca, izdvajamo najvažnije:

  Neisplatom Božićnice u iznosu od najmanje 1.750,00 kuna, prekršili ste članak 72. Kolektivnog ugovora.

  • Izostankom pravodobnog i detaljnog obavješćivanja sindikata o restrukturiranju, navodnom višku radnika, tijeku izrade nove organizacije i sistematizacije, ne poštujete članak 21. Kolektivnog ugovora.

  • Podržali ste zahtjev dva HEP-ova sindikata (HES i NSRHEP-a) da razina kolektivnog pregovaranja i određivanje reprezentativnosti sindikata bude HEP grupa, čime ste postupili suprotno odredbama članka 244. ZOR-a i utjecali na to da TEHNOS ne bude reprezentativan te izgubi pravo na sudjelovanje u kolektivnim pregovorima. Takvim činom posredno ste onemogućili održanje socijalnog mira s TEHNOS-om, na što smo pravodobno upozorili pregovarački odbor poslodavaca 02. listopada 2012. godine. S obzirom da ne sudjelujemo u sklapanju kolektivnog ugovora, zaštitu i promicanje prava svojih članova (TEHNOS-ov prijedlog Kolektivnog ugovora) možemo ostvariti jedino industrijskim akcijama.

  • Kontinuiranim ignoriranjem sindikata namjerno onemogućavate pravodobno i djelotvorno štićenje i promicanje prava članova TEHNOS-a, čime ne poštivate članak 133. Kolektivnog ugovora.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Poštivanje Kolektivnog ugovora tijekom restrukturiranja
 
 • Zagreb, 02. siječnja 2013.


  POSLANO POSLODAVCIMA:

  • HEP - Proizvodnja d.o.o.
  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.
  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.


  Predmet: Poštivanje Kolektivnog ugovora tijekom restrukturiranja
  - traži se  Poštovani,

  Početkom mjeseca srpnja 2012. godine prezentiran nam je „Program restrukturiranja HEP grupe za razdoblje 2012. do 2016. godine.“, na osnovu kojeg je HEP-Proizvodnja d.o.o. trebala do 31. listopada 2012. godine izmijeniti organizacijski ustroj društva te izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta, prilagođenu organizacijskoj strukturi i optimiziranim radnim procesima.
  Nadalje, u naprijed spomenutom programu navedeni su i razlozi restrukturiranja koji su od posebne važnosti za položaj radnika, poput: uštede u radnoj snazi, definiranje potrebnog broja radnika te njihove stručne i kvalifikacijske strukture, smanjenje broja radnika otkazima ugovora o radu, prijevremenim odlaskom u mirovinu i slično.

  Do današnjeg dana nismo dobili odgovor na dopis broj 51/12-2 koji smo Vam uputili 21. kolovoza 2012. godine, niti ikakvo drugo očitovanje o tijeku restrukturiranja i organizacijskih promjena.

  Ovim putem Vas podsjećamo na Vaše kršenje odredbi Kolektivnog ugovora (Bilten br. 237), a posebice članaka 20., 21. i 133., slijedom kojih ste nas dužni pravodobno i cjelovito izvješćivati o tijeku restrukturiranja i organizacijskim promjenama u društvu, te dozvoliti pristup podacima koji su nam potrebni za djelotvornu zaštitu i promicanje prava i interesa članova sindikata.

  Stoga ovim putem upućujemo zahtjev za hitnu neposrednu uključenost predstavnika sindikata TEHNOS u daljnji tijek procesa restrukturiranja i izrade nove organizacije i sistematizacije u društvu, kao i kontinuirano informiranje o njegovom tijeku.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Zahtjev za nazočnost na pregovaračkim sastancima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora
 
 • Zagreb, 27. prosinca 2012.


  • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, n/r predsjednice pregovaračkog odbora poslodavaca, Krunoslave Grgić Bolješić

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, n/r predsjednika Dubravka Čorka
  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, n/r predsjednika Luke Marojice


  PREDMET: Zahtjev za nazočnost na pregovaračkim sastancima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora

  Poštovani,

  Na osnovu rješenja Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti od 20. prosinca 2012., TEHNOS – Strukovni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede nije reprezentativan za kolektivno pregovaranje radi sklapanja Kolektivnog ugovora, te je za očekivati da u pregovaračkom odboru sindikata neće biti prisutni predstavnici TEHNOS-a.
  Temeljem odredbi članka 133. Kolektivnog ugovora za HEP grupu (Bilten broj 237), poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku, odnosno predstavniku omogućiti pravodobno i djelotvorno ostvarenje prava na zaštitu i promicanje prava i interesa članova sindikata te pristup podacima važnim za ostvarenje tog prava.
  Temeljem odredbi članka 9.st.6. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“ broj 82/12 i 88/12), pregovarački odbor sindikata dužan je sindikatu kojem nije utvrđena reprezentativnost tijekom kolektivnog pregovaranja omogućiti iznošenje stavova i prijedloga o posebnim pravima njegovih članova.

  Na osnovu prethodno navedenog, a u svrhu omogućavanja pravodobnog pristupa podacima, ovim putem podnosimo zahtjev za nazočnošću predstavnika sindikata TEHNOS na sastancima pregovaračkih odbora sindikata i poslodavaca za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, te za pravodobno dostavljanje bilješki i drugih dokumenata koji će proizaći iz kolektivnog pregovaranja.

  U prilogu Vam šaljemo prijedlog novog Kolektivnog ugovora, kojega je usvojio Glavni odbor TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Prijedlog za produženje roka primjene Kolektivnog ugovora, na određeno vrijeme od jedne godine
 
 • Zagreb, 16. studenog 2012.


  PRIMA:

  • Hrvatska elektroprivreda d.d.
  • HEP - Proizvodnja d.o.o.
  • HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.
  • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
  • HEP - Toplinarstvo d.o.o.
  • HEP - Plin d.o.o.
  • HEP - ESCO d.o.o.
  • HEP - Opskrba d.o.o.
  • HEP - Trgovina d.o.o.
  • HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o.
  • HEP - Odmor i rekreacija d.o.o.
  • HEP - Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o.
  • HEP Nastavno obrazovni centar Velika

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat – HES
  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d.
  • Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske - sindikalna podružnica HEP-Toplinske mreže
  • Hrvatski elektrodistribucijski sindikat - HEDISS


  PREDMET: Prijedlog za produženje roka primjene Kolektivnog ugovora, na određeno vrijeme od jedne godine,
  - dostavlja se

  Poštovani,

  Važeći Kolektivni ugovor (Bilten broj 237) sklopljen je na određeno vrijeme do 31. prosinca 2012. godine.
  Trenutno nisu ispunjeni uvjeti iz članka 149. st.1. važećeg Kolektivnog ugovora, jer pregovori o sklapanju novog Kolektivnog ugovora nisu započeti na vrijeme (u roku od 90 dana prije isteka važećeg Kolektivnog ugovora).
  Pregovori mogu započeti tek nakon što Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti donese rješenje o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora. S obzirom da Povjerenstvo još uvijek nije objavilo javni poziv sindikatima za utvrđivanje reprezentativnosti, nakon kojega će proći oko 45 dana do donošenja konačnog rješenja, već sada je izvjesno da poslodavci i sindikati u HEP grupi neće stići pregovarati o sklapanju novog Kolektivnog ugovora prije isteka važećeg Kolektivnog ugovora (31. prosinca 2012.).

  TEHNOS – Strukovni sindikat radnika HEP-a kao odgovorni socijalni partner želi imati važeći Kolektivni ugovor, te na taj način u odnosu sa poslodavcima sačuvati stanje socijalnog mira u društvima HEP grupe, sukladno članku 141. Kolektivnog ugovora. U tom smislu, temeljem članka 147. važećeg Kolektivnog ugovora, predlažemo da stranke koje su sklopile Kolektivni ugovor sklope dodatak (Aneks) kojim bi se produžilo vrijeme primjene važećeg Kolektivnog ugovora na određeno vrijeme od jedne godine, bez pregovora o sadržaju i izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava radnika.

  Još jedan razlog podnošenja ovog zahtjeva je omogućavanje dodatnog vremena poslodavcu za izradu prijedloga osnova i mjerila za isplatu plaća radnika, odnosno ispunjenje obveza iz članka 145. Kolektivnog ugovora, koje je poslodavac propustio učiniti do 30. rujna 2012. godine.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- HES i NSR HEP-a ne žele ostale sindikate u kolektivnim pregovorima!
 
 • Zagreb, 02. listopada 2012.

  Dana 02. listopada 2012. godine održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora poslodavaca i sindikata u pregovorima za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Predstavnici Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES) i Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSR HEP-a) tom prilikom obavijestili su nazočne da nemaju namjeru s ostalim sindikatima (TEHNOS, HEDISS i EKN) sporazumno sastaviti pregovarački odbor, već su pokrenuli postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u HEP-u.

  S obzirom da uvjete reprezentativnosti (najmanje 20% sindikalno organiziranog članstva) u HEP-u ne ispunjavaju TEHNOS, HEDISS i EKN, očigledno je da HES i NSR HEP-a namjerno pokušavaju eliminirati ostale sindikate iz pregovora.

  Ukoliko HES i NSR HEP-a uspiju u svom naumu, uzrokovat će sljedeće posljedice:

  - Znatno će smanjiti pregovaračku snagu sindikata, i to u sadašnjem trenutku koji je ključan za prava i položaj radnika HEP-a. TEHNOS sa svojih više od 1.300 članova nije mali sindikat te nikada nije smetao u kolektivnim pregovorima već upravo suprotno: uvijek je bio najjači kada je najviše trebalo.
  - Zbog provedbe utvrđivanja reprezentativnosti izgubit će se najmanje dva mjeseca pregovora, što će uvelike umanjiti šanse za postizanje obostrano prihvatljivog dogovora te potpisivanje kvalitetnog kolektivnog ugovora.
  - Odašilje se poruka radnicima da neki sindikati ne smatraju sve radnike HEP-a jednakima, već po njima postoji elita i ostali.

  Unatoč svemu, TEHNOS je spreman za kolektivne pregovore. Naš nacrt prijedloga za novi kolektivni ugovor može se naći kod TEHNOS-ovih povjerenika ili ovdje.

  Predsjednik TEHNOS-a
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
-
KOLEKTIVNI PREGOVORI ZA HEP GRUPU 2012.
 
 • Zagreb, 14. rujna 2012.

  Poštovane kolegice i kolege, članovi sindikata


  Pregovori sindikata i poslodavaca na izradi novog Kolektivnog ugovora u HEP grupi trebali bi početi 02. listopada 2012. godine.


  Rezultat pregovora bit će novi Kolektivni ugovor kojim će se urediti visina naših plaća, regresa, Božićnice, otpremnina te ostalih materijalnih i nematerijalnih prava.


  S obzirom na trenutnu gospodarsku i etičku krizu u Hrvatskoj očekujemo još jedne teške pregovore s vrlo neizvjesnim završetkom.


  Budite informirani - propitkujte svoje sindikate o tijeku pregovora.


  Pozivamo vas na iznošenje prijedloga i sugestija vezanih na odredbe postojećeg Kolektivnog ugovora, kako bi sindikalni prijedlog za pregovore bio što kvalitetniji.


  Sa prijedlozima nam se možete obratiti na: E-mail: tehnos@hep.hr, Fax: 01/6322-249, Tel. 01/6322-981


  Vaš TEHNOS!
 
 
- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
 
 • NE ovakvom zakonu
  Izvor: „Grafičar“ - list sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, srpanj/kolovoz 2012.

  Prijedlog zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje koji je Vlada uputila u saborsku proceduru za Sindikat, a vjerujemo i za veliku većinu radnika u Republici Hrvatskoj, kako sindikalno organiziranih, tako i onih izvan sustava sindikata, neprihvatljiv je.

  Marginalnim zakonom mijenjaju Zakon o radu
  Nedopustiva su i protivna pravnom poretku Republike Hrvatske sva direktna i indirektna zadiranja Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje u odredbe Zakona o radu.
  Posebice u onom dijelu kojim se pojedine odredbe Zakona o radu stavljaju izvan snage.~
Više o tome..

- PODRŽI SINDIKAT KOJI RADI
 

 • POZIV
  svim radnicama i radnicima HEP grupe na
  UČLANJENJE U TEHNOS


  Poštovane kolegice i kolege,

  Tijekom mjeseca svibnja TEHNOS će obići mnoge HEP-ove pogone, provodeći promotivnu akciju pod nazivom: PODRŽI SINDIKAT KOJI RADI .
  Akciju je potaklo nezadovoljstvo razvojem situacije u HEP-u i cijelom društvu, a posebice smjerom kojim HEP ide zadnjih 10-15 godina. Bez obzira radi li se o vlasniku, poslodavcima ili sindikatima, u prvi plan izbili su isključivo osobni interesi umjesto borbe za trajni boljitak HEP-a, kompanije koja nas sve hrani. Uz takvu, nedovoljnju brigu o HEP-u, osjeća se sve jači pritisak na radnike pa smatramo da će prava i interesi svih zaposlenih u HEP-u vrlo skoro doći na velika iskušenja.
  ~
Više o tome..

- PREDMET: Najava restrukturiranja i poštivanje Kolektivnog ugovora za HEP-Grupu
 
 • Zagreb, 03. svibnja 2012.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Zlatko Koračević, dipl.ing.


  Poštovani gospodine predsjedniče,

  Od trenutka kada ste počeli obnašati funkciju predsjednika Uprave HEP-a d.d., kroz javne medije sve se češće provlači teza o višku radnika te neefikasnosti i tromosti HEP-ovog sustava. Prvo se oglasio ministar Radimir Čačić izjavom da se povećanjem cijene električne energije plaća i višak zaposlenih u HEP-u. Nakon toga ministar Branko Grčić izjavio je da su građani ogorčeni jer se HEP na njihov račun pokušava organizirati te da se HEP mora unutar sebe restrukturirati umjesto neracionalno rasipati. Napokon se oglasio i treći ministar, Slavko Linić, s izjavom da se mora provesti restrukturiranje javnih poduzeća, nazivajući to bolnim rezovima. Iako se Vi osobno vrlo često pojavljujete u medijima, niti jednom niste reagirali na takve izjave. Štoviše, ovu temu ste upravo Vi načeli svojom izjavom da u HEP-u ima 4.000 radnika viška. Stoga ne preostaje drugo no zaključiti kako podržavate takve izjave, a možda ste čak i njihov idejni začetnik.
  Nije nam jasno kakve veze ima pojam restrukturiranje s viškom radnika, osim ako je restrukturiranje novi populistički izraz za otpuštanje radnika~
Više o tome..

- Ponuda usluge mobilne telefonije za članove TEHNOS-a
 
 • TEHNOS VPN


  TEHNOS i T–Mobile potpisat će ugovor o kreiranju privatne mobilne mreže (VPN) sindikata, u koju se može uključiti svaki član TEHNOS-a i članovi njegove obitelji.

  Član može odabrati jednu od tri ponuđene tarife (VPN 50, VPN 300 ili VPN PLUS).
  ~
Više o tome..

- Izvješće sa TEHNOS-ove konferencije za novinare, 27. veljače 2012.
 
 • NASLOV: ZANEMARIVANJEM STRUKE UGROŽAVA SE NACIONALNA IMOVINA

  REAKCIJA NA IMENOVANJE NOVE UPRAVE HEP-a

  Stručne poslove treba prepustiti stručnjacima. Političko kadroviranje šteti energetskoj i gospodarskoj stabilnosti Hrvatske. Ovakvim potezima naša Vlada mladima šalje poruku da je od školovanja i struke važnije biti politički aktivan!

  -----------

  Stručna javnost je jedinstvena u prizivanju zaokreta u načinu upravljanja javnim poduzećima. Čak je i Vlada RH najavila stručno odabrani profesionalni menadžment, no te najave su, kako vidimo, bile namijenjene samo za kratkoročno dodvoravanje javnosti, jer je očito da se na ključne upravljačke pozicije ponovno postavio kadar prema stranačkoj podobnosti. HEP su gradili radnici koji su odrasli u njemu. Otkud nekome ideja da će HEP-om bolje upravljati kadrovi izvana, koji pojma nemaju o poslovnom sustavu HEP-a, koji nisu niti dana radili u HEP-u, niti kap znoja u njemu prolili. Takvi znaju samo slušati nadređenog, koji kao i oni, pojma nemaju o tehnološki vrlo složenom elektroenergetskom sustavu.

  Molimo da nas Vlada RH demantira i izađe s dokazima po čemu su netom imenovani najbolja opcija, i koje to posebne stručne reference i sposobnosti posjeduju.~
Više o tome..

- Dok (ne)radnici osiguravaju urednu opskrbu strujom, dijele se tople fotelje u Upravi HEP-a
 
 • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST (Zagreb, 06. veljače 2012.)

  Ovih dana, u vrlo ekstremnim klimatskim uvjetima, operativni radnici HEP-a se velikim naporima uspješno bore da svim hrvatskim građanima osiguraju normalnu opskrbu električnom energijom. Za to vrijeme u hrvatskim medijima se HEP-ovi radnici proglašavaju neradnicima, a tople fotelje popunjavaju stranačkim poslušnicima.

  Iako je stručna javnost jedinstvena u prizivanju zaokreta u načinu upravljanja javnim poduzećima, a Vlada najavila stručno odabrani krizni menadžment, očito se na ključne upravljačke pozicije namjerava nastaviti postavljati nekvalitetan stranački lojalan kadar. Time će se zadati konačni udarac u upropaštavanju preostalih nacionalnih vrijednosti. Sindikat TEHNOS duboko je razočaran takvim razvojem događaja, ne prihvaća takve kadrove i najavljuje oštar obračun s njima i njihovim promotorima.
  ~
Više o tome..

- Ishođeno plaćanje potraživanja za prekovremeni rad TEHNOS-ovih članova u Elektri Zagreb
 
 • Zagreb, 30. siječnja 2012.

  Tijekom prošle godine, TEHNOS je zatražio naknadu štete za svoje članove kojima nije plaćen prekovremeni rad, što je rezultiralo podizanjem 44 tužbe na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

  Na TEHNOS-ovu inicijativu, 18. siječnja 2012. godine s poslodavcem je potpisana Izvansudska nagodba, kojom će radnicima biti namirena potraživanja. Svi radnici suglasili su se s isplatom samo onog dijela potraživanja za koji su stvarno oštećeni.
  Na ovaj način, poslodavcu je ostvarena znatna ušteda u troškovima dugotrajnog sporenja, sudskih vještačenja i zateznih kamata, što je još jedan dokaz da članovi TEHNOS vrlo često vode veću brigu o poduzeću od samog poslodavca.

  U međuvremenu TEHNOS je zatražio inspekcijski nadzor nad poslodavcem, koji je rezultirao plaćanjem novčanih kazni za prekršaje iz radnog odnosa.

  Unatoč svemu, u Elektri Zagreb se nije popravio odnos prema radnicima koji rade na poslovima vođenja i održavanja pogona, već je sve lošije stanje u pogledu broja radnika, povećanja opsega posla i radnih uvjeta. Time se nastavlja već duže vrijeme prisutna HEP-ova kadrovska politika koja vodi prema odumiranju visokokvalificiranog tehničkog kadra.
 
 
- Pismo Vladi i saborskim zastupnicima
 
 • Zagreb, 28. prosinca 2011.

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
  n/r Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH
  n/r Radimir Čačić, potpredsjednik Vlade RH

  Predmet: Donošenje odluka o budućnosti HEP grupe

  Poštovani,

  Preuzeli ste odgovornu ulogu koju Vam je, u ovom prijelomnom trenutku za Hrvatsku, povjerio hrvatski narod.
  Ovim putem Vam se obraćamo sa ciljem skretanja pozornosti na korake koje, po našem mišljenju, morate učiniti kako bi ozdravili jedan od najvažnijih poslovnih sustava u Hrvatskoj te ga pripremili za zdravi investicijski ciklus, što bi imalo ogroman pozitivan učinak na prihode državnog proračuna, zaposlenost, strategije održivog i energetskog razvoja te oporavak i razvoj gospodarstva u cjelini.
  To bi ujedno značilo i prekid dosadašnje negativne prakse kojom je HEP grupa dovedena u neučinkovito stanje.

  U tom smislu nužno je učiniti sljedeće:~
Više o tome..

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  Sva prava pridržana A design