Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos Sindikat Tehnos sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat radnika HEP sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena sindikat smjena prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos prava radnika tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos statut tehnos Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a Strukovni sindikat radnika HEP-a
 
 

TEHNOS na Facebook u..

         Glasnik TEHNOS_a br.2
         Glasnik TEHNOS_a br.1


Trebaju li svi radnici HEP-a imati ista prava?
DA
NE, članovi SINDIKATA veća prava od drugih radnika
NE, samo članovi VEĆIH SINDIKATA veća prava
Rezultati | Arhiva


 
video

Video materijali..
 
 
Naslovnica
 
 
 
'Bio bih lud da se kao premijer idem prtljati u vlasništvo HEP-a. Država će ga dokapitalizirati'
TEHNOS strukovni sindikat radnika hep a, vruće vijesti
 
   RSS aktualnosti
 
- POZIV na uključenje u akciju PROTIV DAVANJA AUTOCESTA U KONCESIJU
 
 • Zagreb, 09. listopada 2014.


  KAKO POMOĆI?

  • Uložite nekoliko sati svojeg vremena i volontirajte na nekom od štandova gdje će se prikupljati potpisi.

  • Nazovite nas na 01/6322-230, 01/6322-981, 098/361-158 ili pošaljite e-mail na tehnos@hep.hr i sudjelujte s nama.  CILJEVI AKCIJE

  • spriječiti koncesiju autocesta koja je financijski, društveno i gospodarski štetna;

  • spriječiti da se o našoj budućnosti neodgovorno odlučuje;

  • aktivno uključiti građanstvo u odlučivanje;

  • stvoriti temelj za dugoročnu suradnju radnika, sindikata, civilnog društva i građana oko pitanja upravljanja zajedničkim dobrima.


  Svojim sudjelovanjem šaljemo poruku:

  spremnosti na zaštitu javnih dobara!

  zajedništva i solidarnosti, koje će sutra možda trebati i nama!  Ne damo naše AUTOCESTE!

  Vaš TEHNOS!
 
 
- Zahtjev za hitno potpisivanje kolektivnog ugovora
 
 • Zagreb, 30. rujna 2014.

  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
  n/r predsjednika Uprave mr.sc. Perice Jukića, dipl.ing.

  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića

  Poštovani,

  Neobjašnjiva je neodgovornost poslodavaca i nekih sindikata u kolektivnim pregovorima, koje rezultiraju činjenicom da niti jedno društvo HEP grupe već mjesecima nema kolektivnog ugovora.

  U tom periodu bez kolektivnog ugovora, svjedočili smo brojnim primjerima u kojima su naši dugogodišnji radnici iz društava HEP grupe bili oštećeni u naknadama za odlazak u mirovinu, rad pod zemljom, minuli rad, troškovima za prijevoz i drugo.

  Primjena nedavno donesenog Zakona o radu dodatna je prijetnja stečenim pravima radnika, ukoliko ona nisu zaštićena kolektivnim ugovorom.

  Stoga zahtijevamo da se sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, hitno, a najkasnije do 08. listopada 2014., potpišu kolektivni ugovori za sva društva HEP grupe, kojima će biti zadržana razina prava radnika iz prijašnjih kolektivnih ugovora.

  Ukoliko se to ne dogodi, sindikat TEHNOS će dana 09. listopada 2014. godine organizirati tiskovnu konferenciju na kojoj će se, između ostaloga, najaviti skori štrajkovi u svim trgovačkim društvima gdje TEHNOS ima svoje članove.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- Moguć kolektivni radni spor u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.
 
 • Zagreb, 6. kolovoza 2014.

  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
  Zagreb, Kupska 4
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića, dipl.ing.

  Predmet: Prethodna najava mogućeg kolektivnog radnog spora

  Poštovani,

  Obavještavamo Vas da je TEHNOS, sukladno odredbama st.1. članka 270. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) otpočeo postupak mirenja. U slučaju neuspješnog mirenja, TEHNOS će organizirati industrijske akcije, dopuštene Zakonom o radu i odredbama Konvencija Međunarodne organizacije rada, uključujući i štrajk.

  Navedeni postupak mirenja pokrenut je iz slijedećih razloga:
  • odbijanja sklapanja novog kolektivnog ugovora te umjesto kolektivnog ugovora primjene pravilnika o radu, unatoč prethodno postignutom dogovoru s reprezentativnim sindikatom TEHNOS-om o cjelokupnom tekstu novog kolektivnog ugovora u skladu s važećim zakonom u tijeku kolektivnog pregovaranja.
  • pregovori od strane poslodavca nisu vođeni u dobroj vjeri zbog: kašnjenja s početkom pregovaranja, odugovlačenja u pregovorima, izigravanja postignutog dogovora sa TEHNOS-om, diskriminacije TEHNOS-a u odnosu na ostale reprezentativne sindikate i dr.

  Temeljem stavka 1. članka 277. Zakona o radu, prije no što se poslodavcu najavi štrajk mora se provesti postupak mirenja propisan Zakonom o radu.
  Štrajk se neće započeti prije okončanja postupka mirenja.

  Ovom prilikom Vas također obavještavamo da je Glavni odbor TEHNOS-a stavio izvan snage „Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje teksta kolektivnog ugovora za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. koji je dana 23. lipnja 2014. godine utvrđen sa pregovaračkim odborom poslodavca“ donesenu 27. lipnja 2014. godine.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- TEHNOS u kolektivnim pregovorima = sigurnost za radnike
 
 • Zagreb, 27. lipnja 2014.

  ODLUKA

  sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a

  održane 27. lipnja 2014. godine


  1. Daje se suglasnost za potpisivanje teksta kolektivnog ugovora za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. koji je dana 23. lipnja 2014. godine utvrđen sa pregovaračkim odborom poslodavca.

  2. TEHNOS smatra da su radnici zaslužili puno bolji kolektivni ugovor, koji nije moguće ostvariti u trenutnim okolnostima nepostojanja kolektivnog ugovora za HEP grupu.

  3. Ova odluka stupa na snagu odmah.

  4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se predsjednik sindikata.
 
 
- P O Z I V na izjašnjavanje PROTIV OUTSOURCINGA u javnom i državnom sektoru
 
 • Zagreb, 09. lipanj 2014.


  Potpišimo se na inicijativu za raspisivanje referenduma o donošenju zakona PROTIV OUTSOURCINGA (izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru) , a na potpisivanje potaknimo i svoje bračne drugove, članove obitelji, prijatelje i susjede.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T O POSLJEDICAMA NEPOSTOJANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 30. svibnja 2014.

  - članovima TEHNOS-a
  - svim radnicima HEP grupe


  Poštovani i obespravljeni kolegice i kolege!

  Kao što već znate, Kolektivni ugovor za HEP grupu istekao je 01.04.2014. godine. S obzirom da novi nije potpisan, HEP grupa po prvi puta nema Kolektivni ugovor a prava radnika ostavljena su na milost i nemilost poslodavcu.

  Na strani sindikata pregovaraju samo Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) i Nezavisni sindikat radnika HEP-a (NSR) , prethodno onemogućivši sudjelovanje TEHNOS-a i ostalih sindikata.~
Više o tome..

- Gdje su kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.???
 
 • Zagreb, 11. travnja 2014.


  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
  n/r predsjednika Uprave dr.sc. Miroslava Mesića, dipl.ing.

  • Hrvatski elektrogospodarski sindikat
  n/r predsjednika Dubravka Čorka

  • Nezavisni sindikat radnika HEP-a d.d.
  n/r predsjednika Luke Marojice


  Predmet: Početak kolektivnih pregovora za HOPS d.o.o.
  - hitno, traži se


  Poštovani,

  Na temelju obavijesti Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 21. listopada 2013. godine, KLASA: 006-04/13-08/220, URBROJ: 524-03-01-03/3-13-3 o „Upisu u evidenciju reprezentativnih sindikata – sporazum“, izvršen je upis TEHNOS-a – Strukovnog sindikata radnika HEP-a pod evidencijskim brojem 47/13-SV, kao reprezentativnog za kolektivno pregovaranje u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T O KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA HEP GRUPU
 
 • Zagreb, 09. travnja 2014.


  31. ožujka 2014. prestao je važiti Kolektivni ugovor za HEP grupu!

  Time je, isto kao i prošle godine, još jednom iskazana nesposobnost pregovarača za pravodobno osiguranje stečenih prava radnika HEP-a, koja su dovedena u neizvjesno stanje!

  Ponovno se namjerno skrivaju informacije o pregovorima~
Više o tome..

- Očitovanje o zahtjevu za ponovno utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora za HEP grupu
 
 • Zagreb, 24. siječnja 2014.

  POVJERENSTVU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI


  Poštovani,

  Temeljem vašeg predmetnog zahtjeva (KLASA: 006-04/13-06/22, URBROJ: 689/2-14-2), kojeg smo primili 16. siječnja 2014.g., TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a očituje se kako slijedi:

  TEHNOS prihvaća činjenicu o potrebi provođenja novog postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, iznesenu u zahtjevu grupe poslodavaca koju čine HEP d.d. i trgovačka društva osnovana od HEP-a d.d., a koja je temeljena na statusnim promjenama i neistovjetnosti sadašnje razine poslodavaca u odnosu na razinu prilikom zadnjeg utvrđivanja reprezentativnosti i donesenog rješenja o reprezentativnosti sindikata (KLASA: 006-004/12-06/06, URBROJ: 689/1-12-6). ~
Više o tome..

- O B A V I J E S T POVODOM REFERENDUMA O GENERALNOM ŠTRAJKU U HRVATSKOJ
 
 • Zagreb, 20. siječnja 2013.

  - članovima
  - svim radnicima

  Poštovane kolegice i kolege,

  Sindikalne središnjice ovih dana u cijeloj Hrvatskoj provode REFERENDUM među radnicima s pitanjem: “Jeste li za organiziranje generalnog štrajka, protiv izmjena Zakona o radu i protiv donošenja Zakona o povremenim poslovima?”

  Ako primijetite da u Vašoj sredini neki od HEP-ovih sindikata provodi spomenuto referendumsko izjašnjavanje, POZIVAMO VAS DA SE NA NJEGA ODAZOVETE. ~
Više o tome..

- TEHNOS PONOVNO U OBILASKU RADNIKA HEP GRUPE
 
 • Zagreb, 6. prosinac 2013.

  TEHNOS je prošle godine odlučio pokrenuti izdavanje svog Glasnika, sa ciljem povećanja informiranosti svih radnika HEP grupe. Prvi broj Glasnika bio je posvećen ukazivanju na stanje u poduzeću sa porukom „Podržite TEHNOS - sindikat koji radi“.
  Ovih dana TEHNOS izdaje drugi broj Glasnika, čija je osnovna tema KOLEKTIVNI UGOVOR i NAČIN KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA u HEP grupi.

  Glasnik br.2 bit će u elektroničkom obliku dostupan na www.heptehnos.hr.

  I ove godine predstavnici TEHNOS-a će obići veliku većinu pogona te na taj način svim svojim članovima i ostalim radnicima učiniti dostupnim Glasnik br. 2.
  U cilju snažnije i još kvalitetnije zaštite radnika, onima koji pokažu interes za aktivnim sudjelovanju u radu sindikata ili radničkog vijeća, ponudit će se poziv na edukaciju koja se planira krajem siječnja 2014. godine.

  Pozivaju se svi koji žele razgovarati o radu sindikata da se, sukladno planu obilaska, jave na 098 361158.

  Plan obilaska po županijama:
  09. prosinca – Dubrovačko-neretvanska
  10., 11. i 12. prosinca – Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska
  13. i 14. prosinca – Zadarska i Ličko-senjska
  15. i 16. prosinca – Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka
  17. prosinca – Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska
  18. prosinca – Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska
  19. prosinca – Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska
  20. prosinca – Brodsko-posavska i Požeško-slavonska
  23. prosinca – Zagrebačka i Grad Zagreb
  27. prosinca – Krapinsko-zagorska
  30. prosinca – Međimurska i Varaždinska


  Predsjednik Glavnog odbora TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.
 
 
- TEHNOS VPN
 
 • 5. prosinac 2013.

  TEHNOS ugovorio još povoljnije uvjete za svoj VPN, uz velike popuste na cijene mobilnih uređaja (Samsung Galaxy, HTC Desire, Sony Xperia, iPhone 5S i 5C), koje možete pogledati ovdje.
 
 
- POŽURNICA
 
 • Zagreb, 4. prosinac 2013.

  HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
  Predsjednik Uprave
  Tomislav Šerić, dipl.ing.

  PREDMET: Podaci o svim najmoprimcima stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima koji su sklopili Ugovor o najmu stanova sa slobodno ugovorenom najamninom,
  - požurnica, dostavlja se

  Poštovani,

  Dopisom TEHNOS-a od 14. studenog 2013. godine od Vas, kao najmjerodavnije osobe u HEP grupi, zatraženi su podaci o svim najmoprimcima stanova u HEP-u d.d. i povezanim društvima koji su sklopili Ugovor o najmu stanova sa slobodno ugovorenom najamninom. Cilj i svrha ovakvog zahtjeva je otvaranje socijalnog dijaloga i uređenje jedinstvenih kriterija za utvrđivanje najamnina temeljenih na članku 10. Zakona o najmu stanova, a probleme koji se pojavljuju smo u navedenom dopisu ilustrirali na nekoliko primjera...~
Više o tome..

- P R I O P Ć E NJ E O POVEĆANJU NAJMNINE ZA STANOVE I NAPLATI TROŠKOVA IZGUBLJENIH TUŽBI
 
 • Zagreb, 26. studeni 2013.

  Ovih dana veliki broj radnika HEP grupe suočen je s provedbom odluka o:
  • ogromnom povećanju iznosa najamnina za stanove u vlasništvu HEP-a d.d. i povezanih društava, u kojima su radnici najmoprimci pretežito zbog poslovnih potreba poslodavca.
  • naplati sudskih troškova i drugih izvršenih isplata sa zateznim kamatama, slijedom izgubljenih tužbi za potraživanja prava iz kolektivnog ugovora od 22.12.1999. godine.

  Iako je vrlo mali broj TEHNOS-ovih članova obuhvaćen predmetnim postupcima, TEHNOS osuđuje ovakvo socijalno neodgovorno ponašanje od strane poslodavaca prema radnicima, a posebice jer se usporedno s time financijska sredstva poduzeća i nadalje nemilice troše na razne vanjske izvođače, institute, udruge, saveze, itd.~
Više o tome..

- O B A V I J E S T
 
 • Zagreb, 28. listopada 2013.

  O B A V I J E S T o kolektivnim pregovorima za HOPS d.o.o.


  Novi udarac pravima radnika HEP grupe !!!


  Poštovane kolegice i kolege, članovi TEHNOS-a, radnici HEP grupe,

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Na strani sindikata u pregovorima sudjeluju TEHNOS, NSRHEP-a i HES.
  Prije početka kolektivnih pregovora, između poslodavca i sindikata je dogovoreno da se prava radnika neće mijenjati, odnosno da će u Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. biti prenijete sve odredbe iz Kolektivnog ugovora za HEP grupu sklopljenog 26. travnja 2013. godine, a učinjene će biti samo one izmjene koje su nužne za certificiranje i usklađivanje poduzeća s energetskim propisima RH i EU. Takav stav zauzeo je i Glavni odbor TEHNOS-a.

  No poslodavac je odstupio od dogovora te inzistira na smanjivanju razine prava i interesa radnika:
  ~
Više o tome..

- Zaključci sa sjednice Glavnog odbora
 
 • U Zagrebu, 28. listopada 2013.

  Zaključci sa sjednice Glavnog odbora TEHNOS-a održane 16. listopada 2013. godine


  ** Kolektivni ugovor i kolektivni pregovori za HOPS d.o.o.

  Početkom mjeseca listopada počeli su pregovori na novom kolektivnom ugovoru za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Razmatrajući prava radnika HOPS-a i svih radnika HEP grupe, donesen je sljedeći zaključak: Kolektivni ugovor za HOPS d.o.o. treba biti u potpunosti jednak kao važeći Kolektivni ugovor za HEP grupu, izuzev nužnih izmjena vezanih za naziv poslodavca. TEHNOS smatra da je takvo rješenje jedino moguće, ukoliko se želi zadovoljiti obje pregovaračke strane, odnosno omogućiti poslodavcu nastavak pravilnog restrukturiranja te osigurati stečena prava i interese radnika.

  ~
Više o tome..

- Pozajmice za članove TEHNOS-a
 
 • Obavještavamo sve članove TEHNOS-a da je na sjednici Glavnog odbora održanoj 16.10.2013. donijeta odluka o podizanju maksimalnog iznosa beskamatne pozajmice na 3.000 kuna i 6 otplatnih rata, koje svaki član TEHNOS-a može dobiti jednom godišnje, sukladno Pravilniku o odobravanju pozajmica.

  Zahtjev za dodjelu pozajmica podnosi se putem TEHNOS-ovih povjerenika, a može se naći ovdje: http://www.heptehnos.hr/pozajmiceivpn.asp

  Dodatne informacije mogu se dobiti na 01/6322-981 ili 01/6322-230.
 
 
- Očitovanje na idejni nacrt novog Zakona o radu
 
 • Zagreb, 14. rujna 2013.


  MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
  Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
  n/r Ministra, dr.sc. Miranda Mrsića


  Predmet: Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka i Nacrt prijedloga Zakona o radu
  - očitovanje, dostavlja se

  Temeljem javnog poziva o iskazivanju procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o radu, dostavlja se očitovanje kako slijedi:


  OCJENA CJELOKUPNOG NACRTA PRIJEDLOGA
  ~
Više o tome..

- Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
 
 • Zagreb, 05. rujna 2013.

  HEP - Proizvodnja d.o.o.
  Ulica grada Vukovara 37
  10000 Zagreb
  n/r direktora, Nikole Rukavine, dipl.ing.


  Predmet: Restrukturiranje HEP-Proizvodnje d.o.o.
  - zahtjev za informiranjem

  Poštovani,

  Slijedom naših dopisa broj 51/12-2, 1/13-2 i 37/13-2, molimo žurni sastanak i iscrpno izvješće o tijeku i planovima restrukturiranja HEP-Proizvodnje d.o.o.

  S poštovanjem,

  Predsjednik TEHNOS-a:
  Denis Geto, dipl.ing.

  Na znanje:
  - član Uprave HEP d.d., Perica Jukić, dipl.ing.
 
 
- Izvješće s tiskovne konferencije TEHNOS-a
 
 • Zagreb, 04. lipnja 2013.

  * KOLEKTIVNI UGOVOR I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA HEP-a

  Materijalna prava radnika HEP-a nisu skandalozno i sramotno prosipanje novca, već se radi o smanjenju prava za najmanje 1.100 kuna godišnje po radniku, i to u godini u kojoj se bilježe povijesno rekordni pozitivni poslovni rezultati.

  Umjesto kokošarenja na pravima radnika HEP-a, vlasniku bi bilo bolje da se pozabavi prosipanjem stotina milijuna kuna godišnje zahvaljujući nestručnosti i nesavjesnosti u upravljanju HEP-om.
  ~
Više o tome..

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  Sva prava pridržana A design